پزشکی و سلامتکلیپ هاویژه ها

آیا استفاده از چوب پنبه برای تمیز کردن گوش توصیه می شود؟

 

توصیه می شود حتما کلیپ زیر را ببینید. چوب پنبه.آیا استفاده از چوب پنبه برای تمیز کردن گوش توصیه می شود؟

چوب پنبه. یا گوش پاکن بنابر این براى زدودن گوشی که خون آمده است شدن لازم نیست ورزشهاى خاصى را در روح و نفس خویش انجام دهیم و آن مقید ساختن نفس در چهار چوب تأمین نیازهاى ضرورى است چون هر فردى باید علت این همه تلاش و زحمت‏هایش را ریشه‏یابى کند آیا براى تأمین غذا و پوشاک و نیازهاى عمده زندگى این همه درد و رنج چوب پنبه متحمل است

در صورتى که با کمترین تلاش و کوششها هم مى‏توان آن را به دست آورد پس چرا در اثر حرص و طمع از همه آرامش و آسایشها حتى از خواب شیرین شب هنگامى هم محروم است؟با تقویت نوع دوستى و توجه به نیازهاى ضرورى دیگران مى‏توان زمینه‏هاى طمع را خشکاند که آنها هم مانند او انسان هستند.ولى مهمترین علت در جهت نجات از شر طمع و حرص احترام بر خویشتن است هر مقدار نسبت چوب پنبه به خود و حقایق نهفته در روح وروان براى کسب کمالات آگاهى‏ها حاصل شود به همان اندازه بر خودمان حرمت قائل مى‏شویم و اجازه‏نمى‏دهیم هدفهاى دنیوى و کم ارزش بر اهداف عالیه انسانى غلبه کند و ما را به هر عمل زشت و ناپسند وادار سازد هر انسانى با شناختن خویش و توجه یافتن چوب پنبه  به مقام و منزلت بسیار مهم و ارزشمند خود حاضر نمى‏شود به کارهایى دست بزند چوب پنبه  این زیبایى‏ها را آلوده ساخته و او را از ارزشهاى مهم انسانى ساقط مى‏کند.

نفس انسان آمال و آرزوهاى نامحدودى دارد و هر مقدار از خواسته‏ هایش اطاعت شود هرگز سیرى ندارد بلکه هر لحظه حریص‏تر مى‏گردد اما اگر مقدارى در برابر خواسته‏هایش مقاومت شود و با بى اعتنایى از کنارش بگذریم به تدریج مى‏توان آن را محصور کرد چوب پنبه تا از انتظارهاى بى مورد و بر خلاف شخصیت انسانى دست بردارد. و این گونه برخورد با نفس در ابتدا ممکن است براى عده‏اى سختى داشته باشد ولى باید مقاوت کرد چون اگر در برابر یک خواسته کوچک نفس به زودى تسلیم شویم بدون شک براى آینده و کارهاى نادرستى که مورد علاقه اوست توان مبارزه نخواهیم داشت.

دکمه بازگشت به بالا