درمان عقیمی

تاثیر میزان ویتامین D بر درمان ناباروری

  تاثیر میزان ویتامین D بر درمان ناباروری   مطالعه جدید نشان می دهد زنان دارای میزان پایین ویتامین D در مقایسه با زنان دارای میزان عادی ویتامین D، کمتر…