دانلود نقشه کامل موزه هنر صنایع دستی همراه با رندرهای داخلی و خارجی
فاقد تصویر شاخص
دانلود نقشه کامل موزه هنر صنایع دستی همراه با رندرهای داخلی و خارجیاین پروژه شامل:_ پلان مبلمان شده طبقات به صورت اتوکدی _ دو عدد برش طولی و عرضی _ چهار عدد نمای شمالی و جنوبی ، شرقی ، غربی ...
توسط
تومان