دانلود نقشه کامل موزه مردم شناسی
فاقد تصویر شاخص
دانلود نقشه کامل موزه مردم شناسی همراه با رندر تریدی مکساین نقشه شامل:_پلان معماری مبلمان شده کامل طبفات(سه طبقه ) به صورت اتوکدی_دو عدد نما_پلان آکس بندی شده_طراحی سایت پلان _شامل ۱۹ عدد رندر داخلی و خارجی_چگونگی ارتباط بین فضاها_دیاگرام ...
توسط
تومان