دانلود نقشه ي گلايدر
فاقد تصویر شاخص
نقشه ی رایگان گلایدرنقشه ی گلایدر به صورت کامل و رایگانبادپر، هواپیمای بی موتور یا گلایدر، هواگردی است که بدون استفاده از انرژی موتور به پرواز در می‌آید. در واقع چون این پرنده نیروی پیشران موتور ندارد؛ باید برای غلبه ...
توسط
تومان