دانلود نقشه طرح تفصیلی قم
فاقد تصویر شاخص
دانلود طرح تفصیلی شهر قم این فایل حاوی مطالعات ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم+ضوابط و مقررات ملاک عمل شهرداری قم+دستورالعمل و ضوابط نما و سیمای شهری قم می باشد که با فرمت pdf  در ۸۹ صفحه در اختیار شما ...
فاقد تصویر شاخص
دانلود نقشه طرح تفصیلی قم (DWG+PDF) نقشه طرح تفصیلی شهر مقدس قم این فایل حاوی نقشه کامل طرح تفصیلی شهر مقدس قم با فرمت (DWG) و همچنین مقررات و ضوابط ان با فرمت (PDF) می باشد که در اختیار شما ...
توسط
تومان