دانلود نقشه بیمارستان
فاقد تصویر شاخص
دانلود پلان بیمارستاندر طرح ۴ دانشجویان باید فضاهای خدماتی و درمانی از جمله ترمینال ، بیمارستان ، کلینیک و .. را طراحی کنند. به همین دلیل برآن شدیم که نقشه های کامل یک بیمارستان را به فرمت اتوکد برای همراهان ...
توسط
تومان