دانلود نقشه اجرایی سوله
فاقد تصویر شاخص
معماری و دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی کارگاهی سوله (دارای تاییدیه نظام مهندسی)سوله سازه‌ای فلزی با سقف شیب‌دار است که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می‌شود.دانلود دتایل های ارزشمند و کمیاب از پروژه تایید شده سوله ...
توسط
تومان