دانلود نقشه اتودکدی خانه موسیقی
فاقد تصویر شاخص
دانلود نقشه کامل خانه موسیقی همراه با رندرهای خارجیاین پروژه شامل:_ پلان مبلمان شده طبقات به صورت اتوکدی _ سه عدد برش C-C و B-B و A-A _ چهار عدد نمای شمالی و جنوبی ، شرقی ، غربی _ طراحی ...
توسط
تومان