خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت

بایگانی برچسب: پاورپوینت

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت در باره "چغندرقند" 62 اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت در باره "چغندرقند" 62 اسلاید nتفاوت گیاهان اهلی و وحشی چغندرقند ۱- برگهای مستقیم ۲ راندمان فتوسنتزی ۳- ریشه های مستقیم غده ای توسعه یافته nعملکرد غده ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت خصوصیات گروه کار ۱۶ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت خصوصیات گروه کار ۱۶ اسلاید سه دیدگاه مرتبط به هم (سازمان غیر رسمی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی ) که دارای بعضی خصوصیات مشترک هستند برای تجزیه ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت"بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) در ۱۴۵ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت"بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) در ۱۴۵ اسلاید •کلیات •بدیع لفظی: •روش تسجیع، روش تجنیس، روش تکرار •بدیع معنوی: •روش تشبیه، روش تناسب، روش ایهام، شیوۀ فرعی تضمّن، ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت "انقلاب اسلامی " در ۱۷۰ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت "انقلاب اسلامی " در ۱۷۰ اسلاید • •آشنایی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی با زمینه های شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ودست آوردها وآسییب شناسی آن   ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت درباره "چوب" 54 اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درباره "چوب" 54 اسلاید —مقدمه —تاریخچه چوب —چوب و ساختمان آن —ویژگیهای چوب —آشنایی با انواع چوب —فرآورده­های چوبی —کاربرد چوب در معماری داخلی چوب یکی از ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی ۲۶ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی ۲۶ اسلاید پاورپوینت اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی ۲۶ اسلاید uپیوند اعضاء از جسد یکی از روش های ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت کیست پایلونیدال در ۱۰ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت کیست پایلونیدال در ۱۰ اسلاید علل تئوری های فعلی معتقدند این سینوس حاصل نفوذ مو در اپیتلیال وبافت های زیر جلدی میباشد همچنین ممکن است بصورت مادرزادی ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت "جبر و مقابله خیام" در ۳۸ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت "جبر و مقابله خیام" در ۳۸ اسلاید lاول بارجبر خیام،در سال ۱۷۴۲ توسط ریاضیدانی به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت.   lآثار او تا حدی ارزشمند ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی در ۴۲ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۳ درآمد عملیاتی در ۴۲ اسلاید قسمتی از محتوا   üاین استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از معاملات و رویدادهای زیر به ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت "RNA & Transcription " در ۲۰ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت "RNA & Transcription " در ۲۰ اسلاید Central dogma پروموتورانواع RNAسایرRNA های اختصاصی یوکاریوتیانواع RNA پلی مرازویژگی های کلی رونویسیتفاوت رونویسی ژنهای پروکاریوتی و یوکاریوتیآنتی بیوتیکها و ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت آشنایی با داروی آل تیب ۱۴ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت آشنایی با داروی آل تیب ۱۴ اسلاید قسمتی از محتوا   شکل دارویی: Powder 40gr موارد مصرف: .۱برطرف کننده طپش قلب و بی نظمی های ضربانات شدید ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت "درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها" در ۲۵۸ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت "درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها" در ۲۵۸ اسلاید ۱- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها ۲- آشنایی ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت "چربیها و روغنهای سرخ کردنی " در ۴۸ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت "چربیها و روغنهای سرخ کردنی " در ۴۸ اسلاید روغن سرخ کردنی مناسب برای استفاده صنعتی باید در مقابل اکسیداسیون مقاوم بوده، نقطه دود بالائی داشته، در ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت "چپلتها و مبردها" در ۴۸ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت "چپلتها و مبردها" در ۴۸ اسلاید چپلت چیست؟ و روش استفاده از آن چگونه است؟ •چپلت وسیله‌ای است که ماهیچه را در محفظه قالب در محل معینی ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت "چرخدنده ها" در ۴۸ اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت "چرخدنده ها" در ۴۸ اسلاید ۱۳-۱ انواع چرخدنده ها چرخدنده های صاف یا سادهSuper Gears که در شکل(۱۳-۱) می بینیم برای انتقال حرکت از یک میل محور ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت تحلیل کسب و کار در صنعت ( بخش ۲ )

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت تحلیل کسب و کار در صنعت ( بخش ۲ ) پاورپوینت تحیل کسب و کار در صنعت در ۲۳ اسلاید به صورت زیبا و ساه طراحی شده ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت تدوین طرح کسب و کار ( بخش ۱ )

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت تدوین طرح کسب و کار ( بخش ۱ ) این پاورپوینت در ۳۳ اسلاید به صورت زیبا و ساده طراحی شده است . شما به راحتی می ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه دانلود روش تهیه پودر ماهی برای تغذیه طیور

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  دانلود روش تهیه پودر ماهی برای تغذیه طیور عنوان فایل : دانلود روش تهیه پودر ماهی برای تغذیه طیور   نوع فایل: پاورپوینت حجم فایل: ۷٫۵۸مگ تعدادصفحات : ۴۷ ...

ادامه نوشته »

دانلود کنید یک فایل در زمینه دانلود جزوه آناتومی وفیزیولوژی غدد درون ریز+ نمونه سوال (پاورپوینت )

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  دانلود جزوه آناتومی وفیزیولوژی غدد درون ریز+ نمونه سوال (پاورپوینت ) عنوان فایل : دانلود جزوه آناتومی وفیزیولوژی غدد درون ریز + نمونه سوال  نوع فایل : pdf ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت عربی پایه نهم درس دهم امانت

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت عربی پایه نهم درس دهم امانت         پاورپوینت عربی نهم درس امانت با ۳۳ اسلاید قابل ویرایش می باشد  این پاورپوینت مربوط به  پایه نهم ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت جانوران مهره دار علوم نهم فصل چهاردهم

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت جانوران مهره دار علوم نهم فصل چهاردهم         پاورپوینت جانوران مهره دار با ۲۸ اسلاید قابل ویرایش می باشد  موضوعات پاورپوینت جانوران مهره دار : ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی زندگی است

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس هفدهم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بازی زندگی است         پاورپوینت درس اختیاری بازی زندگی است با ۱۳ اسلاید قابل ویرایش می ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Classmates)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۴ اسلاید   طراحی شده با ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش ۹ اسلاید   طراحی شده با ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۸ اسلاید   طراحی شده ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۳ اسلاید   طراحی شده با ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۲ اسلاید   طراحی شده با ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)                   نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   طراحی شده ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Family)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Family)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   طراحی شده با ...

ادامه نوشته »

دانلود بهترین ها در زمینه پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

سایت جامع داناکده تقدیم می کند، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی  پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)                 نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۴ اسلاید   طراحی شده با ...

ادامه نوشته »