خانه / بایگانی برچسب: و

بایگانی برچسب: و

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم: مخلوط و جدا سازی مواد

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم: مخلوط و جدا سازی مواد               …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هشتم: حس و حرکت

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هشتم: حس و حرکت                 نوع …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم: جبر و معادله

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم: جبر و معادله               نوع فایل: power point …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم: هندسه و استدلال

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم: هندسه و استدلال               نوع فایل: power point …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم: توان و جذر

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم: توان و جذر               نوع فایل: power point …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هفتم: بردار و مختصات

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هفتم: بردار و مختصات               نوع فایل: power point …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت فصل نهم ریاضی هفتم: آمار و احتمال

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت فصل نهم ریاضی هفتم: آمار و احتمال               نوع فایل: power point …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس دوازدهم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الثّانیَ عَشَر (الْیّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْلْوانُ)

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس دوازدهم عربی پایه هفتم: الدَّرْسُ الثّانیَ عَشَر (الْیّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْلْوانُ)           …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هفتم: عهد و پیمان،‌عشق به مرم، رفتار بهشتی، گرمای محبت

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هفتم: عهد و پیمان،‌عشق به مرم، رفتار بهشتی، گرمای محبت         …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هفتم: خدمانت متقابل اسلام و ایران

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هفتم: خدمانت متقابل اسلام و ایران               نوع …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هفتم: آدم آهنی و شاپرک

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه هفتم: آدم آهنی و شاپرک               نوع فایل: …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس اول عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الْوَّلُ (قیمَهُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ)

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس اول عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الْوَّلُ (قیمَهُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ)         …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس دوم عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الثّانی (جَواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصیحَهِ)

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس دوم عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الثّانی (جَواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصیحَهِ)         …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس سوم عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الثّالِثُ (الْحِکَمُ النّافِعَهُ و الْمَواعِظُ الْعَدَدیَّه)

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس سوم عربی پایه هفتم: الدَّرسُ الثّالِثُ (الْحِکَمُ النّافِعَهُ و الْمَواعِظُ الْعَدَدیَّه)             …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس یازدهم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و قرآن در جبهه

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس یازدهم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و قرآن در جبهه             …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و امتحان

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و امتحان               نوع …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس دوم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و کنعان، پسر نوح

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس دوم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و کنعان، پسر نوح             …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و مسابقات قرآن

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و مسابقات قرآن               …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس چهارم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و خواندن روزانه قرآن کریم           …

توضیحات بیشتر »

فایلی جالب و کاربردی در زمینه پاورپوینت درس پنجم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و بهار دل ها

دانلود

فایلی جالب و کاربردی در زمینه …امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید  پاورپوینت درس پنجم آموزش قرآن پایه هفتم: آموزش مفاهیم و بهار دل ها             …

توضیحات بیشتر »