خانه / بایگانی برچسب: دانلود پایان نامه

بایگانی برچسب: دانلود پایان نامه

تأثیر یک دوره تمرین هشت هفته‌ای قدرتی، استقامتی و تعادلی در آب، خشکی و ترکیبی (در آب و خشکی) بر تعادل ایستا، نیمه‌پویا و پویای مردان سالمند ۵۰ تا ۶۵

دانلود انواع تحقیق و فایل

تأثیر یک دوره تمرین هشت هفته‌ای قدرتی، استقامتی و تعادلی در آب، خشکی و ترکیبی (در آب و خشکی) بر تعادل ایستا، نیمه‌پویا و پویای مردان سالمند ۵۰ تا ۶۵  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: طرح تحقیق  مقدمه………………………………………. ۲ ۱٫۱بیان مسئله………………………………… ۴  2.1 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. ۶ ۳٫۱فرضیه‌های ...

ادامه نوشته »

توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده…

دانلود انواع تحقیق و فایل

توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده… چکیدهامروزه از هندسه های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می شود. بدون شک یکی از شاخه هایی که هندسه فرکتالی در آنها تاثیر زیادی گذاشته است، الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تششع­کننده­ها، و منعکس­کننده­ها و ...

ادامه نوشته »

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده…

دانلود انواع تحقیق و فایل

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده…  چکیدهامروزه از هندسه­های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می­شود. بدون شک یکی از شاخه­هایی که هندسه­های فرکتالی در آنها تاثیر زیادی گذاشته است الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی، باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تشعشع­کننده­ها، منعکس­کننده­ها و آنتن­ها ...

ادامه نوشته »

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی…  فهرست مطالب   صفحه فصل اول کلیات و مقدمه …. ۱ ۱-۱ تئوری آشوب و تاریخچه آن … ۱ ۱-۲ تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها …. ۴ ۱-۳ سیستم­ مخابرات آشوبی طیف گسترده …. ۵ ۱-۳-۱ ویژگی­های ...

ادامه نوشته »

تعزیه و نقش آن در تبلیغ وارتباطات دینی مردم ایران….

دانلود انواع تحقیق و فایل

تعزیه و نقش آن در تبلیغ وارتباطات دینی مردم ایران….  چکیده:  تعزیه نمونه بارز نبوع نمایشی ایرانیان است که ردپای آن هنوز هم در استان‌های مختلف از شمالی ترین شهرهای خراسان و آذربایجان تا جنوبی ترین شهرهای سیستان و اهواز از پهنه کویر تا حاشیه های زاگرس و البرز و ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی (مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی (مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)…   چکیده پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی کاربران عضو شبکه های اجتماعی را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران….

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران….   چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳٫٫٫٫

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳٫٫٫٫ چکیدههدف : در پژوهش حاضر ، هدف ، بررسی رابطهسبکهایدلبستگیوالدینباپرخاشگریورشداجتماعیکودکان ۷تا۱۱سال (مقطعابتدایی ) شهرستانبهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳می باشد. روش : دراینپژوهشاز۱۵۰دانشآموز(۷۵نمونهدخترو۷۵نمونهپسر ( بهصورتنمونهدردسترساز مدارس ابتدایی ...

ادامه نوشته »

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال ۷۰ تا ۷۸٫٫٫٫٫٫٫

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال ۷۰ تا ۷۸٫٫٫٫٫٫٫ فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده. ۱ مقدمه. ۲ بخش اول: ویژگیهای طرح ۱- طرح مسئله. ۵ ۲- هدف و انگیزه تحقیق. ۶ ۳- ضرورت موضوع تحقیق. ۷ ۴- سوالات تحقیق. ۸ ۵- ...

ادامه نوشته »

نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستانی منطقه شش تهران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستانی منطقه شش تهران…    چکیدهدر عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی رقم زده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یک کمک کند تا با استفاده ...

ادامه نوشته »

بررسی سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی… چکیدهپژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین سیره تبلیغی امام صادق(ع) برای نشر و گسترش معارف اسلامی و مخاطب­شناسی آن حضرت. در این پژوهش پس از تشریح مکاتب مختلفی ارتباطاتی، در نهایت تلفیقی از مکتب انتقال و ...

ادامه نوشته »

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت…

دانلود انواع تحقیق و فایل

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت…  (ج)فهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۳ بیان مسأله ۵ ۵ ضرورت واهمیت تحقیق ۶ اهداف تحقیق ۷ سوالات تحقیق ۷ فرضیه های تحقیق ۹ روش تحقیق ...

ادامه نوشته »

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران… فهرست مطالبچکیده۱۲ فصل اول۱۳ کلیات پژوهش. ۱۳ مقدمه۱ بیان مسئله۳ ضرورت پژوهش. ۸ اهداف پژوهش. ۱۲ فرضیه‌های پژوهش. ۱۳ پرسش­های تحقیق۱۳ متغیرهایپژوهش. ۱۴ نامگذاری متغیرها۱۴ تعریف متغیرها۱۴ تعریف نظری۱۴ تعاریف ...

ادامه نوشته »

مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹٫٫٫

دانلود انواع تحقیق و فایل

مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹٫٫٫ فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده… ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱ – 1 – مقدمه… ۲ ۱ – 2 – بیان مسأله.. ۴ ۱ – 3 – ضرورت و اهمیت تحقیق… ۷ ۱ – 4 – اهداف تحقیق…. ...

ادامه نوشته »

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن….

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن…. فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده .. ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ مقدمه.. ۲ ۱ـ۲ـ بیان مساله…۳ ۱ـ۳ـ اهداف تحقیق.. ۵ ۱ـ۳ـ۱ـ هدف کلی.. ۵ ۱ـ۳ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق.. ۵ ۱ـ۴ـ اهمیت و ضرورت تحقیق… ۵ ۱ـ۵ـ سوالات ...

ادامه نوشته »

عنوان: تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد (مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

عنوان: تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد (مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)… چکیدهبا ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی (مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی (مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران)…   چکیده پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی کاربران عضو شبکه های اجتماعی را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران….

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران….   چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳٫٫٫٫

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳٫٫٫٫ چکیدههدف : در پژوهش حاضر ، هدف ، بررسی رابطهسبکهایدلبستگیوالدینباپرخاشگریورشداجتماعیکودکان ۷تا۱۱سال (مقطعابتدایی ) شهرستانبهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳می باشد. روش : دراینپژوهشاز۱۵۰دانشآموز(۷۵نمونهدخترو۷۵نمونهپسر ( بهصورتنمونهدردسترساز مدارس ابتدایی ...

ادامه نوشته »

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال ۷۰ تا ۷۸٫٫٫٫٫٫٫

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال ۷۰ تا ۷۸٫٫٫٫٫٫٫ فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده. ۱ مقدمه. ۲ بخش اول: ویژگیهای طرح ۱- طرح مسئله. ۵ ۲- هدف و انگیزه تحقیق. ۶ ۳- ضرورت موضوع تحقیق. ۷ ۴- سوالات تحقیق. ۸ ۵- ...

ادامه نوشته »

نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستانی منطقه شش تهران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله دبیرستانی منطقه شش تهران…    چکیدهدر عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی رقم زده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یک کمک کند تا با استفاده ...

ادامه نوشته »

بررسی سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی… چکیدهپژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین سیره تبلیغی امام صادق(ع) برای نشر و گسترش معارف اسلامی و مخاطب­شناسی آن حضرت. در این پژوهش پس از تشریح مکاتب مختلفی ارتباطاتی، در نهایت تلفیقی از مکتب انتقال و ...

ادامه نوشته »

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت…

دانلود انواع تحقیق و فایل

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) در بانک تجارت…  (ج)فهرست مطالب عنوان صفحه     چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه ۳ بیان مسأله ۵ ۵ ضرورت واهمیت تحقیق ۶ اهداف تحقیق ۷ سوالات تحقیق ۷ فرضیه های تحقیق ۹ روش تحقیق ...

ادامه نوشته »

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران… فهرست مطالبچکیده۱۲ فصل اول۱۳ کلیات پژوهش. ۱۳ مقدمه۱ بیان مسئله۳ ضرورت پژوهش. ۸ اهداف پژوهش. ۱۲ فرضیه‌های پژوهش. ۱۳ پرسش­های تحقیق۱۳ متغیرهایپژوهش. ۱۴ نامگذاری متغیرها۱۴ تعریف متغیرها۱۴ تعریف نظری۱۴ تعاریف ...

ادامه نوشته »

مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹٫٫٫

دانلود انواع تحقیق و فایل

مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹٫٫٫ فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده… ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱ – 1 – مقدمه… ۲ ۱ – 2 – بیان مسأله.. ۴ ۱ – 3 – ضرورت و اهمیت تحقیق… ۷ ۱ – 4 – اهداف تحقیق…. ...

ادامه نوشته »

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن….

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن…. فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده .. ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ مقدمه.. ۲ ۱ـ۲ـ بیان مساله…۳ ۱ـ۳ـ اهداف تحقیق.. ۵ ۱ـ۳ـ۱ـ هدف کلی.. ۵ ۱ـ۳ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق.. ۵ ۱ـ۴ـ اهمیت و ضرورت تحقیق… ۵ ۱ـ۵ـ سوالات ...

ادامه نوشته »

عنوان: تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد (مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

عنوان: تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد (مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)… چکیدهبا ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از ...

ادامه نوشته »

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)…

دانلود انواع تحقیق و فایل

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)… فهرستعنوان صفحه فصل اول:کلیات طرح ۱-۱ بیان مسئله تحقیق۲ ۱-۲- هدف‌های تحقیق۴ ۱-۲-۱ هدف کلی۴ ۱-۲-۲ اهداف جزئی۴ ۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن۴ ۱-۴ سئوالات و فرضیه‌های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)۵ ...

ادامه نوشته »

بررسی جایگاه عقلانیت ارتباطی در گسترش حوزه عمومی از دید گاه نظریه پردازان مدرن ارتباطات…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی جایگاه عقلانیت ارتباطی در گسترش حوزه عمومی از دید گاه نظریه پردازان مدرن ارتباطات… فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش۱ ۱-۱بیان مساله تحقیق :۲ ۱-۲اهمیت موضوع پژوهش:۴ ۳-۱ اهداف پژوهش:۵ ۴-۱ سوالات پژوهش:۶ ۵-۱روش تحقیق :۶ ۶-۱ جامعه آماری:۷ فصل دوم : پیشینه تحقیق …..۸ نزاع میان عقلانیت‌های ...

ادامه نوشته »

بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان هنرهای نمایشی تهران…

دانلود انواع تحقیق و فایل

بررسی نقش جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش نویسندگان و کارگردانان هنرهای نمایشی تهران… چکیدهتوجه به تئاترهای موضوعی و کارکرد آنها به واسطه رایج بودن آنها در کشور ما مسئله ای حائز اهمیت است. به نظر می رسد کار کردن این گونه تئاترها و قرار گرفتن در قالب غیر ...

ادامه نوشته »