خانه / بایگانی برچسب: داناکده | خانواده‌های دریانوردان نفتکش سانچی: از تمام دنیا می‌خواهیم، کمک کنند نجات‌شان دهیم

بایگانی برچسب: داناکده | خانواده‌های دریانوردان نفتکش سانچی: از تمام دنیا می‌خواهیم، کمک کنند نجات‌شان دهیم

خانواده‌های دریانوردان نفتکش سانچی: از تمام دنیا می‌خواهیم، کمک کنند نجات‌شان دهیم

خانواده‌های دریانوردان نفتکش سانچی: از تمام دنیا می‌خواهیم، کمک کنند نجات‌شان دهیم

خانواده‌های دریانوردان نفتکش سانچی: از تمام دنیا می‌خواهیم، کمک کنند نجات‌شان دهیم دریانوردی شغلی جهانی است، IMO مگر جهانی نیست؟ چرا تلاش نمی‎کنند؟ ما همه انسانیم، همه حق زندگی داریم باید کمک کنند. ۳۱ نفر حبس شده اند، چرا کمک جهانی و بین المللی نمی‎رسد؟ می گوید: قرار بود دو ...

ادامه نوشته »