خانه / سایر محصولات / Python for Finance
کد مطلب:14586

Python for Finance

Python for Finance

Python for Finance

Python for Finance Volume: Author(s): Yuxing Yan | Publisher: Packt Publishing | Year: 2017 | Language: English | Pages: 586 | Size: 6 MB | Extension: pdf 
Learn and implement various Quantitative Finance concepts using the popular Python librariesAbout This BookUnderstand the fundamentals of Python data structures and work with time-series dataImplement key concepts in quantitative finance using popular Python libraries such as NumPy, SciPy, and matplotlibA step-by-step tutorial packed with many Python programs that will help you learn how to apply Python to financeWho This Book Is ForThis book assumes that the readers have some basic knowledge related to Python. However, he/she has no knowledge of quantitative finance. In addition, he/she has no knowledge about…

ارسال به هم میهنهم میهن

درباره ی محمد باقر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *