خانه / کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

فایلی مهم و اساسی درباره اتوماسیون گلخانه

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  اتوماسیون گلخانه اتوماسیون گلخانه… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره آب و خاک و گیاه

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  آب و خاک و گیاه آب و خاک ...

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره SHSP و مقاومت به تنش گرما در گیاهان

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  SHSP و مقاومت به تنش گرما در گیاهان ...

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره خربزه خراسان

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  خربزه خراسان خربزه خراسان… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره مجموعه مقالات کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی-۱۴۶ مقاله

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مجموعه مقالات کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست ...

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره پاورپوینت"شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی"33 ص

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  پاورپوینت"شناسائی گونه های علف های هرز اموزشکده کشاورزی"33 ...

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره دانلود مقاله انواع آبیاری

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود مقاله انواع آبیاری عنوان فایل : بررسی ...

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره دانلود مقاله ای در مورد فشردگی خاک (راه حل وروش اندازه گیری )

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود مقاله ای در مورد فشردگی خاک (راه ...

ادامه نوشته »

فایلی مهم و اساسی درباره مبارزه با ورس ( خوابیدگی ) در گندم

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مبارزه با ورس ( خوابیدگی ) در گندم ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود کتاب اصول ترمودینامیک(pdf) دکتر هاشمی

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود کتاب اصول ترمودینامیک(pdf) دکتر هاشمی عنوان فایل: دانلود کتاب اصول ترمودینامیک( Principles of Thermodynamic) ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی‎ خاک

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی‎ خاک دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود آشنایی با مزایا وتهیه ورمی کمپوست(PDF)

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود آشنایی با مزایا وتهیه ورمی کمپوست(PDF) عنوان فایل : آشنایی با مزایا وتهیه ورمی ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود مقاله کامل آشنایی با دستگاه های سمپاش وچگونگی کالیبراسیون آن ها(PDF)

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود مقاله کامل آشنایی با دستگاه های سمپاش وچگونگی کالیبراسیون آن ها(PDF) عنوان فایل : ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود مقاله انواع آبیاری

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود مقاله انواع آبیاری عنوان فایل : بررسی مقاله انواع آبیاری قالب بندی :PDF شرح ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود مقاله ای در مورد فشردگی خاک (راه حل وروش اندازه گیری )

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود مقاله ای در مورد فشردگی خاک (راه حل وروش اندازه گیری ) عنوان فایل ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره خواص مکانیکی خاک(پاورپوینت)

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  خواص مکانیکی خاک(پاورپوینت) عنوان فایل:خواص مکانیکی خاک نوع فایل:پاورپوینت فهرست مطالب : .۱مقاومت برشی .۲اصطکاک ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود گیاه شناسی ۱ با فرمت پاورپوینت

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود گیاه شناسی ۱ با فرمت پاورپوینت عنوان فایل :کتاب گیاه شناسی یک با فرمت ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه آلوئه ورا (صبر زرد طبی) در ۴۰ اسلاید

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گیاه آلوئه ورا (صبر زرد طبی) در ۴۰ ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی (ریخت شناسی) ذرت در ۵۸ اسلاید

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی (ریخت شناسی) ذرت در ۵۸ اسلاید ذرت یا ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره آفات و بیماری های گندم و جو

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  آفات و بیماری های گندم و جو این جزوه به صورت کامل و تفضیلی به ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره دانلود جزوه کامل زراعت تکمیلی (pdf)

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانلود جزوه کامل زراعت تکمیلی (pdf) عنوان فایل : دانلود جزوه کامل زراعت تکمیلی (ویژه ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره کشت فلفل رنگی در گلخانه

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  کشت فلفل رنگی در گلخانه فلفل رنگی اگر با کیفیت بالا تولید شود بازار خوبی ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره کاشت ، داشت و برداشت گوجه فرنگی گلخانه ایی

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  کاشت ، داشت و برداشت گوجه فرنگی گلخانه ایی در این جزوه نکات کاملی در ...

ادامه نوشته »

فایلی حرفه ای درباره ماشین های داشت و برداشت

دانلود

سایت ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ماشین های داشت و برداشت کتاب ماشین های داشت و برداشت در قالب pdf میباشد ...

ادامه نوشته »

تقدیم سایت جهانی داناکده به شما فایلی درباره ماشین های داشت و برداشت

دانلود

باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ...

ادامه نوشته »

تقدیم سایت جهانی داناکده به شما فایلی درباره پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جوندگان در بخش کشاورزی و نحوه مبارزه با آن ها در ۱۰۸ اسلاید

دانلود

باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ...

ادامه نوشته »

تقدیم سایت جهانی داناکده به شما فایلی درباره پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کشت سیب زمینی در ۷۰ اسلاید

دانلود

باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ...

ادامه نوشته »

تقدیم سایت جهانی داناکده به شما فایلی درباره دانلود مقاله در مورد بیماریهای پس از برداشت پیاز(پاورپوینت)

دانلود

باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ...

ادامه نوشته »

تقدیم سایت جهانی داناکده به شما فایلی درباره دانلود جزوه کامل چوب شناسی ومدیریت حفاظت چوب

دانلود

باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ...

ادامه نوشته »

تقدیم سایت جهانی داناکده به شما فایلی درباره دانلود کاملترین مجموعه فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت

دانلود

باز هم فایلی مهم و کاربردی برای شما آماده کردیم .سایت پر تلاش گر داناکده  شبانه روز تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ...

ادامه نوشته »