خانه / پزشکی

پزشکی

فایلی کاربردی و دقیق درباره مقدار سرعت نور

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مقدار سرعت نور فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۵مقدار سرعت ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره معرفی و آموزش انواع مختلف سیستمهای ترمز موجود در جهان ۱۵ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  معرفی و آموزش انواع مختلف سیستمهای ترمز موجود در جهان ۱۵ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره معارف

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  معارف فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۲۸نکوهش تکبر و خودپسندی ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مطالعه و بررسی انواع وبروسهای کامپیوتر ۲۵ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مطالعه و بررسی انواع وبروسهای کامپیوتر ۲۵ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره منجی در دین زرتشت ۱۴ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  منجی در دین زرتشت ۱۴ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره ملاکهاى گزینش کارگزاران در حکومت علوى ۴۵ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  ملاکهاى گزینش کارگزاران در حکومت علوى ۴۵ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مقدمه‌ای بر مهندسی صنایع و سیستم‌ها فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مقدمه کوتاهی بر موشک ۲۰ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مقدمه کوتاهی بر موشک ۲۰ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مقدمه خداشناسی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مقدمه خداشناسی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۹مقدمه خداشناسی سپاس ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مقدمه ای بر تکنولوژی ماشینکاری ۲۹ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مقدمه ای بر تکنولوژی ماشینکاری ۲۹ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره میزان-افسردگی-در-ورزشکاران-باستانی-کار-کهنسال

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  میزان-افسردگی-در-ورزشکاران-باستانی-کار-کهنسال فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۲ بررسی و مقایسه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره موسیقی و هنر ۳۸ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  موسیقی و هنر ۳۸ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۳۸مقدمه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره موتور القایی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  موتور القایی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۱موتور AC موتور ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره موانع توسعه‌ی تئاتر ملی ۳۵ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  موانع توسعه‌ی تئاتر ملی ۳۵ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟- رشته فقه

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟- رشته فقه فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )  ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مهندسی و معماری سیستم‌ها

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مهندسی و معماری سیستم‌ها فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۳۵ ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مهندسی و معماری سیستم‌ها ۳۸ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مهندسی و معماری سیستم‌ها ۳۸ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نقش مسلمانان در پیشرفت شیمی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نقش مسلمانان در پیشرفت شیمی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مهندسی هوایی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مهندسی هوایی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۲۱فهرست مقدمه ۳ ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نقش مذهب ومعنویت در سلامت وبهداشت روانی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نقش مذهب ومعنویت در سلامت وبهداشت روانی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مهدویت در آموزه های نبـوی ۱۹ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مهدویت در آموزه های نبـوی ۱۹ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نقش شرکت تعاونی در رشدوتوسعه اقتصادی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نقش شرکت تعاونی در رشدوتوسعه اقتصادی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره مهدویت تکمیلی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مهدویت تکمیلی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۲۶مقدمه : سلام ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نظریه-اسلام-در-مدیریت-منابع-انسانى-۲۰-ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نظریه-اسلام-در-مدیریت-منابع-انسانى-۲۰-ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۲۰نظریه اسلام در مدیریت‏ ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نظریه سیستمها در مدیریت ۴۲ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نظریه سیستمها در مدیریت ۴۲ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نظریه سیستمها در مدیریت ۴۲ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نظریه سیستمها در مدیریت ۴۲ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نظام سیاسی در ایران فدرال

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نظام سیاسی در ایران فدرال فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نحوه قرارگیری و جابجایی یک گاو از ابتدای تولد تا زمان شیردهی در جایگاههای مختلف ۱۹ ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نحوه قرارگیری و جابجایی یک گاو از ابتدای تولد تا زمان شیردهی در جایگاههای مختلف ۱۹ ص فرمت ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نامه امام علی ۲۰ص

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نامه امام علی ۲۰ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۲۱۱- ...

ادامه نوشته »

فایلی کاربردی و دقیق درباره نمایه و نمایه سازی

دانلود

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نمایه و نمایه سازی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۷نمایه ...

ادامه نوشته »