خانه / مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

دوره روش المان مرزی حل معادله پواسون و هلمهولتز

دوره روش المان مرزی حل معادله پواسون و هلمهولتز دوره روش المان مرزی حل معادله پواسون و هلمهولتز   ۱) مقدمه، روش انتگرال گیری روی دامنه، تبدیل انتگرال دامنه و انتگرال مرز، ۲) الگوریتم حل معادله توسطه شبه خطی سازی، روش دوگان متقابل، مفاهیم درونیابی، معادلات گسسته سازی شده،مسائل نمونه ...

ادامه نوشته »

دوره روش المان مرزی جریان سیال و حل ناویر استوکس در فرم ورتیسیتی – سرعت

دوره روش المان مرزی جریان سیال و حل ناویر استوکس در فرم ورتیسیتی – سرعت دوره روش المان مرزی جریان سیال و حل ناویر استوکس در فرم ورتیسیتی – سرعت     ۱) معادلات برداری برای جریان، جریان پتانسیل، حل پتانسیل سرعت،روش دوبعدی تابع جریان، جریان در محیط متخلخل، روش ...

ادامه نوشته »

دوره روش المان مرزی جریان مگنتوهیدرودینامیک و لاپلاس سه بعدی

دوره روش المان مرزی جریان مگنتوهیدرودینامیک و لاپلاس سه بعدی دوره روش المان مرزی جریان مگنتوهیدرودینامیک و لاپلاس سه بعدی   ۱) مقدمه، حل های اساسی معادله انتشار – جابجایی، حل معادلات جریان مگنتوهیدرودینامیک به روش المان مرزی، معادلات حاکمه بر جریان مگنتو هیدرودینامیک، حل اساسی برای معادلات کوپل شده ...

ادامه نوشته »

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده آموزش مدلسازی هندسی بصورت گام به گام در ANSYS Design Modeler در محیط ANSYS WorkBench

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده آموزش مدلسازی هندسی بصورت گام به گام در ANSYS Design Modeler در محیط ANSYS WorkBench دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده آموزش مدلسازی هندسی بصورت گام به گام در ANSYS Design Modeler در محیط ANSYS WorkBench ۱) ورود به نرم افزار ورک ...

ادامه نوشته »

دوره روش المان مرزی کد های المان مرزی به زبان فرترن Fortran

دوره روش المان مرزی کد های المان مرزی به زبان فرترن Fortran دوره روش المان مرزی کد های المان مرزی به زبان فرترن Fortran   ۱) کد المان مرزی برای حل جریان حول هیدروفویل سه بعدی ۲) کد المان مرزی برای حل معادله هلمهولتز با المان های مرزی ثابت ۳) ...

ادامه نوشته »