خانه / مهندسی محیط زیست

مهندسی محیط زیست

پارامترهای کیفیت بیش از ۱۵۰۰ نمونه فاضلاب و پساب

دانلود انواع تحقیق و فایل

پارامترهای کیفیت بیش از ۱۵۰۰ نمونه فاضلاب و پساب آیا برای پروژه خود به پارامترهای کیفیت فاضلاب نیاز داریداین فایل شامل بیش از ۱۵۰۰ نمونه فاضلاب است که برای هر نمونه کیفیت فاضلاب شامل COD، TSS، TDS،EC و pH و . . . تعیین شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »