خانه / سایر رشته های علوم پایه

سایر رشته های علوم پایه

نشانه های ظهور امام زمان

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  نشانه های ظهور امام زمان کتاب جامع نشانه ...

ادامه نوشته »

دانلود خلاصه کامل کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی – علی صالحی به همراه پکیج سوالات

دانلود

دانلود خلاصه کامل کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی – علی صالحی به همراه پکیج سوالات در این بخش پکیج کامل جزوه و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته نوشته رضا رسولی – علی صالحی مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون و حاوی نکات مهم ، کلیدی ...

ادامه نوشته »

سهام

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  سهام ماده ۲۴ سهام قسمتی از سرمایه شرکت ...

ادامه نوشته »

سود و زیان شرکت ها

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  سود و زیان شرکت ها معمولا سود سهام ...

ادامه نوشته »

سیاست سرمایه در گردش

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  سیاست سرمایه در گردش تاریخچهمدیریتمالى درسال۱۹۰۰،مدیریتمالىیکرشتهعلمىشد. ازآنزمانتاکنونوظایفومسئولیت‌هاىمدیریتمالىهموارهدستخوشتغییربودهاستوتردیدىنیستکهدرآیندهنیزشاهدتغییراتبیشترىخواهدبود. تاسال۱۹۰۰،مدیریتمالىجزئىازاقتصادکاربردىبود. ...

ادامه نوشته »

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی ...

ادامه نوشته »

حسابرسی وجوه نقد وبانک

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  حسابرسی وجوه نقد وبانک وجوه نقد معمولا شامل ...

ادامه نوشته »

مطالبی در مورد حسابداری و حسابرسی

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  مطالبی در مورد حسابداری و حسابرسی   توسعه ...

ادامه نوشته »

حقوق و دستمزد

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  حقوق و دستمزد به کارکنان براى جبران کارى ...

ادامه نوشته »

دانش و سیستم حسابداری

دانلود

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست،  دانش و سیستم حسابداری بخش اول دانش و ...

ادامه نوشته »