خانه / سایر رشته های علوم انسانی

سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه دنیاگرایی (۱۳۹۴)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پرسشنامه دنیاگرایی (۱۳۹۴) پرسشنامه دنیاگرایی (۱۳۹۴) دارای ۶۰ سوال در طیف لیکرت ۵ درجه ای است. نحوه نمره گذاری توضیح داده شده است. تعاریف مفهومی دنیاگرایی نیز ارائه شده است. روایی و پایایی دارد و به صورت پی دی اف می باشد…. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پرسشنامه الگوهای سخت انضباطی (PHSD)- پیرموری

دانلود انواع تحقیق و فایل

پرسشنامه الگوهای سخت انضباطی (PHSD)- پیرموری پرسشنامه الگوهای سخت انضباطی (PHSD) توسط پیرموری (۱۹۹۷) تدوین شده است. دارای ۵۰ سوال در طیف لیکرت  4 درجه است. ۲۵ سوال مربوط به مادر و ۲۵ سوال مربوط به پدر است. نحوه نمره گذاری آن توضیح داده شده است. به صورت PDF می ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه کانرز والدین (اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پرسشنامه کانرز والدین (اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان) پرسشنامه کانرز والدین (اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان) به صورت PDF می باشد. در سال ۱۹۹۹ تدوین شده است. دارای ۲۶ سوال در طیف لیکرت ۴ درجه ای می باشد. توسط والدین تکمیل می گردد و ...

ادامه نوشته »

پرسشنامه شخصیت روان نژندی (KNPI)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پرسشنامه شخصیت روان نژندی (KNPI) پرسشنامه شخصیت روان نژندی (KNPI) دارای ۶۶ عبارت است. در طیف ۵ درجه جوابها تنظیم شده است. نحوه نمره گذاری دارد. روایی و پایایی آن ذکر شده است و به صورت PDF می باشد…. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پرسشنامه سنجش خانواده- بر اساس الگوی مک مستر

دانلود انواع تحقیق و فایل

پرسشنامه سنجش خانواده- بر اساس الگوی مک مستر پرسشنامه سنجش خانواده بر اساس الگوی مک مستر طراحی شده است. ۶۰ سوال در طیف لیکرت ۴ درجه دارد. دارای ۶ بعد (خرده مقیاس) حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار دارد. روایی و پایایی دارد و نحوه ...

ادامه نوشته »

پروپوزال بررسی پیامد های خشکسالی بر مناطق روستایی و ارائه راهکارهای کاهش پیامدهای آن (در فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال بررسی پیامد های خشکسالی بر مناطق روستایی و ارائه راهکارهای کاهش پیامدهای آن (در فایل word) پروپوزال بررسی پیامد های خشکسالی بر مناطق روستایی و ارائه راهکارهای کاهش پیامدهای آن (در فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال بررسی تاثیر عوامل موثر بر استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام و طیور جهت کاهش آلودگی محیط زیست(فایلword)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال بررسی تاثیر عوامل موثر بر استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام و طیور جهت کاهش آلودگی محیط زیست(فایلword) پروپوزال  بررسی تاثیر عوامل موثر بر استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام و طیور جهت کاهش آلودگی محیط زیست(فایلword)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال بررسی راهکار های موثر در بهبود مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری(در فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال بررسی راهکار های موثر در بهبود مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری(در فایل word) پروپوزال بررسی راهکار های موثر در بهبود مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری(در فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال بررسی علل ریزش امدادگران در جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی مناسب برای جذب و نگهداری آنان(فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال بررسی علل ریزش امدادگران در جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی مناسب برای جذب و نگهداری آنان(فایل word) پروپوزال بررسی علل ریزش امدادگران در جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی مناسب برای جذب و نگهداری آنان(فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال بررسی نقش فناوری اطلاعات در رفتار اطلاع یابی مدیران و کارشناسان و کشاورزی (فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال بررسی نقش فناوری اطلاعات در رفتار اطلاع یابی مدیران و کارشناسان و کشاورزی (فایل word) پروپوزال بررسی نقش فناوری اطلاعات در رفتار اطلاع یابی مدیران و کارشناسان و کشاورزی (فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال ارزیابی رابطه بین اعتماد کارکنان و ایجاد تعهد عاطفی در بین داوطلبان همکاری متقابل با جمعیت هلال احمر(فایلword)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال ارزیابی رابطه بین اعتماد کارکنان و ایجاد تعهد عاطفی در بین داوطلبان همکاری متقابل با جمعیت هلال احمر(فایلword) پروپوزال ارزیابی رابطه بین اعتماد کارکنان و ایجاد تعهد عاطفی در بین داوطلبان همکاری متقابل با جمعیت هلال احمر(فایلword)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال :بررسی و تحلیل راهکار های موثر در توسعه بازار یابی محصولات کشاورزی و شناسایی مسائل و مشکلات موجود(در فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال :بررسی و تحلیل راهکار های موثر در توسعه بازار یابی محصولات کشاورزی و شناسایی مسائل و مشکلات موجود(در فایل word) پروپوزال :بررسی و تحلیل راهکار های موثر در توسعه بازار یابی محصولات کشاورزی و شناسایی مسائل و مشکلات موجود(در فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال واکاوی عوامل موثر بر عدم گرایش باغداران ارومیه ای به بهره برداری از آبیاری تحت فشار(در فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال واکاوی عوامل موثر بر عدم گرایش باغداران ارومیه ای به بهره برداری از آبیاری تحت فشار(در فایل word) پروپوزال واکاوی عوامل موثر بر عدم گرایش باغداران ارومیه ای به بهره برداری از آبیاری تحت فشار(در فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال تحلیل عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار(در فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال تحلیل عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار(در فایل word) پروپوزال تحلیل عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار(در فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال ارزیابی تأثیر سیستم های اطلاعاتی مالیاتی بر میزان تحقق اهداف مالیاتی(فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال ارزیابی تأثیر سیستم های اطلاعاتی مالیاتی بر میزان تحقق اهداف مالیاتی(فایل word) پروپوزال ارزیابی تأثیر سیستم های اطلاعاتی مالیاتی بر میزان تحقق اهداف مالیاتی(فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پروپوزال عوامل تاثیر گذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران (در فایل word)

دانلود انواع تحقیق و فایل

پروپوزال عوامل تاثیر گذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران (در فایل word) پروپوزال عوامل تاثیر گذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران (در فایل word)… جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه نوشته »

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد -عنوان: سیر تحول طرح و نقش کاشی در معماری اسلامی با تکیه بر کاشی کاری عهد صفویه

دانلود انواع تحقیق و فایل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد -عنوان: سیر تحول طرح و نقش کاشی در معماری اسلامی با تکیه بر کاشی کاری عهد صفویه فرمت: ورد word بسیار کامل و قابل ویرایش صفحه عنوان   چکیده هنر کاشی کاری در سرزمین ایران کهن از قدمتی طولانی برخوردار می باشد. از ...

ادامه نوشته »

سیر تحول طرح و نقش کاشی در معماری اسلامی با تکیه بر کاشی کاری عهد صفویه

دانلود انواع تحقیق و فایل

سیر تحول طرح و نقش کاشی در معماری اسلامی با تکیه بر کاشی کاری عهد صفویه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته تاریخ هنر گرایش ایران اسلامی —————- فرمت :ورد word بسیار کامل و با منابع معتبر جهت ارایه و دفاع تعداد صفحات ۱۵۳ صفحه برای رشته ...

ادامه نوشته »

ترفندهای-ویندوز-ویستا-۱۳-ص

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترفندهای-ویندوز-ویستا-۱۳-ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۳ترفندهای ویندوز ویستا نمایش خودکار اعمال پیش فرض می توانید ویندوز ویستا را به گونه ای سازید که هر زمان نوع خاصی از رسانه ( از قبیل CD های صوتی ) را در سیستم قرار دادید ...

ادامه نوشته »

ترفندهای-جستجو-در-گوگل

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترفندهای-جستجو-در-گوگل فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۱ترفندهای جستجو در گوگل (قسمت اول) مبانی جستجوی گوگل: وقتی شما چند کیورد (Keywords) را با هم جستجو می‌کنید، یک موتور جستجو یک استراتژی از پیش تعیین شده‌ای برای بررسی و ترکیب کیوردهای شما دارد. آیا ...

ادامه نوشته »

ترفند-های-جالب-یاهو-مسنجر

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترفند-های-جالب-یاهو-مسنجر فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۰ترفند های جالب یاهو مسنجر حذف یک آی دی یاهو برای همیشه گر می خواهید یک ID را برای همیشه حذف کنید: با رفتن بروی لینک زیر وارد یک صفحه ای از سایت یاهو میشوید که ...

ادامه نوشته »

تسخیر لانه جاسوسی

دانلود انواع تحقیق و فایل

تسخیر لانه جاسوسی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۳۱لانه شیطان در تسخیر فرزندان روح الله روایتی از انقلاب دوم امروز روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ است. زمان باردار حوادثی است که تاریخ ساز است حوادثی که دنیا را تکان خواهد داد و ...

ادامه نوشته »

ترور با رویکردی بر اندیشه امام خمینی

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترور با رویکردی بر اندیشه امام خمینی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۵۱اسلام و صلح اسلام، دین صلح و آرامش است و همیشه در اسلام، صلح و آرامش، بر جنگ و قتال برتری داشته است. و پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) همواره قبل ...

ادامه نوشته »

ترمز مغناطیسی ۱۲ ص

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترمز مغناطیسی ۱۲ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۲ترمز مغناطیسی مکانیزم متوقف شدن پاندول لبه ای از صفحه که بطور عمودی در میدان جلو و عقب می رود را به طول L فرض کنید. با ورود به میدان مغناطیسی به اندازه ...

ادامه نوشته »

ترکیبات کودهای شیمیایی ۱۰ ص

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترکیبات کودهای شیمیایی ۱۰ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۹مرکز پرورش استعدادهای درخشان فرزانگان موضوع تحقیق : ترکیبات کودهای شیمیایی تهیه کننده : زهرا طاهری سال تحصیلی ۸۷-۸۶ دید کلی کودهای شیمیایی ، از مواد اصلی مانند فسفر ، ازت ، ...

ادامه نوشته »

ترکیبات یونی

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترکیبات یونی فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۲ترکیبهای یونی در بخش قبل ملاحظه کردید که اتمهای گازهای نجیب دارای آرایش پایدار هستند زیرا تمام اوربیتالهای لایه ظرفیت آنها پرشده است ( ns2  –  np6) اتمهای دیگر هم تمایل دارند که خود را ...

ادامه نوشته »

ترکیبات فلزی فسفرها ۲۵ ص

دانلود انواع تحقیق و فایل

ترکیبات فلزی فسفرها ۲۵ ص فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۱۸ترکیبات فلزی فسفرها فسفرها استحکام بالاتری نسبت به شبکه های سولفید فلزی دارند اما معمولاً انتشار دهنده های ناکارآمد در ولتاژهای پایین هستند. فسفر آبی رنگ که برای FED مورد توجه بیشتر ...

ادامه نوشته »

تعریف انسان

دانلود انواع تحقیق و فایل

تعریف انسان فرمت فایل: ورد – Word   کتاب سبز – قابل ویرایش )    تعداد صفحه : ۳۴تعریف انسان ؟(انسان چیست) پرآوازه است که تعریف انسان ازتعریف سایرموضوعات به مراتب پیچیده تراست زیراتمام موضوعات دیگر حول مدار انسان می چرخد ونهایتا در خدمت او در می آید. اگر بخواهیم نظر شیخ نجم ...

ادامه نوشته »