خانه / دفاع شخصی

دفاع شخصی

سلاح سرد روی گردن

سلاح سرد روی گردن برای کسانی که به دنیای مشت زنی علاقه دارند این موضوع مسلم است که خوردن ضربه ی مشت حریف اجتناب ناپذیر و حتمی خواهد بود. بدین ترتیب برای این که تاثیر ضربات حریف را کاهش دهید باید بدن خود را در مقابل و در مسیر ضربه ...

ادامه نوشته »