خانه / بهداشت و سلامت (صفحه 4)

بهداشت و سلامت

راهبردهای مقابله ای

دانلود

راهبردهای مقابله ای ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره راهبردهای مقابله ای    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۵   صفحه     ۲-۱٫ مقابله عمومی۲-۳-۱٫ مقابلهلازاروس و فولکمن (۱۹۸۶) مقابله را چنین تعریف کرده‌اند:«تلاش‌های رفتاری و شناختی که به طور ...

ادامه نوشته »

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره راهبردهای یادگیری خودتنظیمی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۲   صفحه     راهبردهای یادگیری خودتنظیمیتاریخچه یادگیری خودتنظیمی تئوری و تحقیق علمی در مورد یادگیری خودتنظیمی، از اواسط دهه ی ۱۹۸۰ ...

ادامه نوشته »

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

دانلود

راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره راهبردهای شناختی تنظیم هیجان    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴   صفحه       راهبرد¬های شناختی تنظیم هیجان هیجان نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی نظیر سازگاری با ...

ادامه نوشته »

راهبرد های مقابله با استرس

دانلود

راهبرد های مقابله با استرس ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره راهبرد های مقابله با استرس    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۰  صفحه     راهبردهای مقابله با استرسدر این بخش از فصل دوم به بررسی مفهوم استرس و ...

ادامه نوشته »

دیابت و انواع آن

دانلود

دیابت و انواع آن ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره دیابت و انواع آن      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۶   صفحه     مقدمهدیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که ...

ادامه نوشته »

درمانی شناختی رفتاری

دانلود

درمانی شناختی رفتاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمانی شناختی رفتاری      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۵   صفحه       ۲-۱٫ گروه درمانی شناختی- رفتاری۲-۱-۱ گروه درمانیگروه درمانی، یک فرایند روانی است که در آن یک ...

ادامه نوشته »

درمانی دیالکتیک

دانلود

درمانی دیالکتیک ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمانی دیالکتیک    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۹  صفحه     رفتار درمانی دیالکتیک این شکل از درمان به طور موفقیت آمیزی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و رفتار ...

ادامه نوشته »

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دانلود

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۹   صفحه       ۲-۱٫ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهددرمان مبتنی بر پذیرش و ...

ادامه نوشته »

درمان اعتیاد

دانلود

درمان اعتیاد ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان اعتیاد      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۲    صفحه       مقدمهاعتیاد بیماری مزمن و پیشرونده ایست که با ویژگی هایی هم چون رفتارهای اجبارگونه، وسوسه‏های غیرقابل کنترل، رفتارهای ...

ادامه نوشته »

درمان فراشناخت

دانلود

درمان فراشناخت ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان فراشناخت      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۶    صفحه       درمان فراشناختاختلال بدشکلی بدن و فراشناختفراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرآیند شناختی که در آن ...

ادامه نوشته »

درمان شناختی و رفتاری

دانلود

درمان شناختی و رفتاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان شناختی و رفتاری      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۲  صفحه     درمان شناختی- رفتاری اصطلاح رفتار درمانی شناختی ، نخستین بار در ادبیات علمی میانه‌ی دهه ...

ادامه نوشته »

درگیری تحصیلی والدین با دانش آموزان

دانلود

درگیری تحصیلی والدین با دانش آموزان ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و …  درباره درگیری تحصیلی والدین با دانش آموزان    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۵   صفحه   درگیری والدین در امور تحصیلینقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان صاحب نظران تعلیم ...

ادامه نوشته »

درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس

دانلود

درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۷۱   صفحه       مدیریت گروهی استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری در مورد درمان‌های کار آمددر ...

ادامه نوشته »

درسی فرهنگ ایثار و شهادت

دانلود

درسی فرهنگ ایثار و شهادت ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درسی فرهنگ ایثار و شهادت    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۷۷   صفحه   مفهوم شناسی ایثار و شهادتدر تلاش براى مفهوم شناسی ایثار و شهادت، عنایت به دو ...

ادامه نوشته »

درباره هوش هیجانی

دانلود

درباره هوش هیجانی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره هوش هیجانی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۶   صفحه     هوش هیجانی:تعریف هوش هیجانی: در سالهای اخیر، مفهوم سازیهای مختلفی از هوش هیجانی ارائه شده است که برخی ...

ادامه نوشته »

درباره کیفیت زندگی و مدل های آن

دانلود

درباره کیفیت زندگی و مدل های آن ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره کیفیت زندگی و مدل های آن      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۲    صفحه     مبانی نظریکیفیت زندگینخستین پژوهش‌ها در زمینه کیفیت زندگی به کمپل، ...

ادامه نوشته »

درباره کیفیت زندگی کاری

دانلود

درباره کیفیت زندگی کاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره کیفیت زندگی کاری    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴   صفحه       کیفیت زندگی کاریکیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه ابداع شد و بر ...

ادامه نوشته »

کیفیت زندگی کاری

دانلود

کیفیت زندگی کاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره شناخت رفتاری درمانی زوج ها    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴   صفحه     کیفیت زندگی کاریکیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه ابداع شد و بر ...

ادامه نوشته »

درباره کیفیت زندگی

دانلود

درباره کیفیت زندگی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره کیفیت زندگی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۰    صفحه     کیفیت زندگیسازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۰ این مفهوم را به این صورت تعریف کرده است:کیفیت زندگی، درک ...

ادامه نوشته »

درباره فرسودگی شغلی

دانلود

درباره فرسودگی شغلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره فرسودگی شغلی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۰   صفحه         فرسودگی شغلیفرسودگی شغلی،کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشار زا است و سندرمی است مرکب از ...

ادامه نوشته »

درباره شادکامی

دانلود

درباره شادکامی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره شادکامی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۰   صفحه     شادکامیشادمانی، ذهن متفکرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است. هرچند که فقط در سال¬های اخیر است که ...

ادامه نوشته »

رفتار رانندگی

دانلود

رفتار رانندگی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره رفتار رانندگیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۰   صفحه     رفتار رانندگی: امروزه یکى از مولفه هاى اساسى در تقویت توسعه پایدار مساله ى ارتقاء سلامت جامعه مى باشد. چرا که محور ...

ادامه نوشته »

درباره رضایت شغلی

دانلود

درباره رضایت شغلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره رضایت شغلیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۷   صفحهرضایت شغلی اغلب گفته می‌شود که «کارمند خوشحال یک کارمند کارا است» و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت رضایت شغلی ...

ادامه نوشته »

تمرین و فعالیت بدنی

دانلود

تمرین و فعالیت بدنی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تمرین و فعالیت بدنیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴   صفحه    ۲-۱٫ تمرین و فعالیت بدنی۲-۴-۱٫ مفهوم تمرین و فعالیت بدنیتمرین بدنی یا نرمش هر نوع فعالیت بدنی است که ...

ادامه نوشته »

درباره تعهد سازمانی

دانلود

درباره تعهد سازمانی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تعهد سازمانیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۹   صفحهتعهد سازمانی کسی که از شغل خود راضی باشد ، مسلم است آن را دوست دارد و در مقابل سختی های آن تحمل بیشتری ...

ادامه نوشته »

درباره انواع سازگاری

دانلود

درباره انواع سازگاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره انواع سازگاریپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۲ صفحه    سازگاریسازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر اظهار می دارد ، در ...

ادامه نوشته »

درباره باورهای مرتبط با مواد مخدر

دانلود

درباره باورهای مرتبط با مواد مخدر ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره باورهای مرتبط با مواد مخدرپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۶  صفحه    مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدرتعریف باور واژه «Belief» در فارسی به باور، عقیده، ...

ادامه نوشته »

درباره اختلال های تنظیم هیجان

دانلود

درباره اختلال های تنظیم هیجان ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره اختلال های تنظیم هیجانپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۶   صفحه      اختلال¬های تنظیم هیجانیمقدمه یکی از موضوعاتی که در طی دو دهه¬ی گذشته تلاش و توجهات تجربی و ...

ادامه نوشته »

خوش بینی

دانلود

خوش بینی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خوش بینیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۲    صفحه      تاریخچه خوش بینی تا پایان دهه ی ۱۹۷۰ خوش بین یک کمبود روانی و نشانه ی ناپختگی یا ضعف منش تلقی می ...

ادامه نوشته »

خودکارآمدی_۲

دانلود

خودکارآمدی_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خود کارآمدیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۱۴  صفحه      مفهوم خود کارآمدی:عوامل زیادی بر موفقیت افراد در زندگی موثر است.خود کار آمدی به عنوان یک عامل شناختی می تواند به افراد کمک ...

ادامه نوشته »