خانه / بهداشت و سلامت (صفحه 4)

بهداشت و سلامت

خود نظم دهی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود نظم دهی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خود نظم دهی        پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۱۹   صفحه     خودنظم دهییادگیری خودنظم بخشیادگیری خود نظم بخش نوعی فرایند ساختاری فعال است که از طریق آن ...

ادامه نوشته »

خود نظم بخشی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود نظم بخشی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خود نظم بخشی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۵   صفحه     تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی خودنظم بخشی رفتار طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و ...

ادامه نوشته »

خود کنترلی در سازمان

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود کنترلی در سازمان ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خود کنترلی در سازمان  پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۱۶  صفحه خود کنترلی در سازمان :کنترل وظیفه حیاتی واجتناب ناپذیر مدیریت در هر سازمانی به شمار می رود . کاربرد ...

ادامه نوشته »

خود کنترلی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود کنترلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خود کنترلی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۰   صفحه خود کنترلیمفهوم خودکنترلی که در سال۱۹۷۴توسط اشنایدر گسترش یافت، به این معنی است که یک شخص در موقعیت خود چه قدر انعطاف ...

ادامه نوشته »

خود افشایی هیجانی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خود افشایی هیجانی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خود افشایی هیجانی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۵  صفحه   خودافشاسازیخودافشاسازی به فرایندی اشاره دارد که در آن فرد به خود اجازه می دهد تا بوسیله دیگران شناخته شود ...

ادامه نوشته »

خواب و اختلال خواب

دانلود انواع تحقیق و فایل

خواب و اختلال خواب ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خواب و اختلال خواب      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۷  صفحه خواببهداشت روانی انسان بیش از هر چیز در گرو نحوه ی تامین نیازهای اوست و خواب به ...

ادامه نوشته »

خلاقیت سازمانی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خلاقیت سازمانی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خلاقیت سازمانی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴  صفحه   خلاقیت سازمانیتعاریفخلاقیت همواره مفهومی اسرار آمیز وسیع و بسیار پیچیده بوده است. خلاقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر ...

ادامه نوشته »

خشونت خانگی علیه زنان

دانلود انواع تحقیق و فایل

خشونت خانگی علیه زنان ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خشونت خانگی علیه زنان      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۸   صفحه   خشونت خانگی علیه زنانخشونت عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب جسمی، ...

ادامه نوشته »

خانواده و رضایت زناشویی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خانواده و رضایت زناشویی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خانواده و رضایت زناشویی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۶۴  صفحه تعریف ازدواج تشکیل خانواده و ازدواج واقعه اجتماعی مهمی است که پایندگی گروهها و زندگی نسل های متوالی ...

ادامه نوشته »

حمایت اجتماعی

دانلود انواع تحقیق و فایل

حمایت اجتماعی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره حمایت اجتماعی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۵  صفحه     حمایت اجتماعی :انسان از بدو تولد، تا آخرین لحظات زندگی اش برای تأمین نیازمندیهایش به راهنمایی و حمایت دیگران نیازمند ...

ادامه نوشته »

جهانی شدن آموزش و پرورش

دانلود انواع تحقیق و فایل

جهانی شدن آموزش و پرورش ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره جهانی شدن آموزش و پرورش    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۰  صفحه     جهانی شدن آموزش و پرورشما در دنیای کنونی در شرایطی قرار داریم که می ...

ادامه نوشته »

جهتگیری مذهبی

دانلود انواع تحقیق و فایل

جهتگیری مذهبی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره جهتگیری مذهبی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۷  صفحه     جهت‌گیری مذهبیتاریخ بشریت نشان داده است که انسان دین‌ورز قدمتی دیرینه دارد. آن‌چنان که از مطالعات باستان شناسی و انسان ...

ادامه نوشته »

جانشین پروری در مدیریت

دانلود انواع تحقیق و فایل

جانشین پروری در مدیریت ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره جانشین پروری در مدیریت      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۸  صفحه   تاریخچه جانشین پروری تاریخچه انتخاب جانشین مناسب به هزاران سال پیش، زمانی که پادشاهان قبل از ...

ادامه نوشته »

جهت گیری هدف پیشرفت

دانلود انواع تحقیق و فایل

جهت گیری هدف پیشرفت ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره جهت گیری هدف پیشرفت    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۱  صفحه چارچوب نظری جهت گیری هدف پیشرفت: بیش از دو دهه است که اکثر کارهای نظری و تجربی جهت ...

ادامه نوشته »

تئوری خاکستری

دانلود انواع تحقیق و فایل

تئوری خاکستری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تئوری خاکستری    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۱  صفحه   تئوری خاکستری۲-۲-۱- مقدمهتئوری سیستم¬های خاکستری اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط دنگ مطرح شد. سیستم¬های خاکستری به سیستم¬هایی گفته می¬شود که ...

ادامه نوشته »

جهت گیری مذهبی

دانلود انواع تحقیق و فایل

جهت گیری مذهبی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره جهت گیری مذهبی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۲  صفحه جهت گیری مذهبیطی سالیان طولانی برخی اندیشمندان مذهب را عامل عقب‌ماندگی جوامع تلقی می‌کردند، اما در گذر زمان مشخص شد ...

ادامه نوشته »

جهت گیری زندگی )خوش بینی و بدبینی(

دانلود انواع تحقیق و فایل

جهت گیری زندگی )خوش بینی و بدبینی( ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره جهت گیری زندگی )خوش بینی و بدبینی(    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۱۲  صفحه   ۲-۱ جهت گیری زندگیدر این بخش از این فصل به بررسی ...

ادامه نوشته »

تیزهوش

دانلود انواع تحقیق و فایل

تیزهوش ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تیزهوش      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۸  صفحه   تیزهوش تعریف هوش معانی هوش در فرهنگ های مختلف به شکل گوناگونی وجود دارد اما به گونه کلی می توان هوش را ...

ادامه نوشته »

تعارضات زناشویی

دانلود انواع تحقیق و فایل

تعارضات زناشویی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تعارضات زناشویی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۷  صفحه   تعارضات زناشوییخانواده به عنوان یک نظام تعریف می‏شود و طبق این تعریف رفتار اعضای یک خانواده تابعی از رفتار سایر ...

ادامه نوشته »

تعارض والد – فرزند

دانلود انواع تحقیق و فایل

تعارض والد – فرزند ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره شناخت رفتاری درمانی زوج ها      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۹  صفحه   تعارض والد – فرزندنوجوانی نوجوانی دوره انتقالی است که در آن فرد از وابستگی کودکی ...

ادامه نوشته »

تربیت اخلاقی از نظر امام علی )ع (

دانلود انواع تحقیق و فایل

تربیت اخلاقی از نظر امام علی )ع ( ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تربیت اخلاقی از نظر امام علی )ع (      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۵  صفحه   مفهوم تربیت واژه تربیت بر پرورش دادن استعدادهای ...

ادامه نوشته »

تربیت اخلاقی

دانلود انواع تحقیق و فایل

تربیت اخلاقی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تربیت اخلاقی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴  صفحه     تعریف مفهوم اخلاق:واژه اخلاق جمع خُلق و خَلق است و در لغت به معنی مفاهیم خوی ها، طبیعت باطنی، ...

ادامه نوشته »

تدریس چندرسانه ای یاددهی یادگیری

دانلود انواع تحقیق و فایل

تدریس چندرسانه ای یاددهی یادگیری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تدریس چندرسانه ای یاددهی یادگیری      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۱  صفحه   روش تدریس، ویژگی‌های تدریس، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد و ...

ادامه نوشته »

تحلیل رفتار متقابل

دانلود انواع تحقیق و فایل

تحلیل رفتار متقابل ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تحلیل رفتار متقابل      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۲ صفحهتحلیل رفتار متقابل۲-۲-۱ تاریخچه تحول فکر برنمبتکر اصلی فکر درمان مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل فردی به نام گرینکر بود ...

ادامه نوشته »

تحلیل محتوا

دانلود انواع تحقیق و فایل

تحلیل محتوا ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره  تحلیل محتوا      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۱  صفحه   تحلیل محتواتحلیل محتوا از تکنیک‌های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی می‌باشد. روش اسنادی به کلیه متدهایی گفته ...

ادامه نوشته »

تحریف های شناختی

دانلود انواع تحقیق و فایل

تحریف های شناختی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تحریف های شناختی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۵ صفحه     تعریف شناخت‌ کلمه شناخت در لغت به معنی عمل یا فرایند دانستن است. رویکرد شناختی به شخصیت، بر ...

ادامه نوشته »

تاب آوری_۳

دانلود انواع تحقیق و فایل

تاب آوری_۳ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تاب آوری_۳      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۷  صفحه   تاب آوریسال هاست که تاب آوری به عنوان یک استعاره تأثیرگذار از علوم طبیعی وارد روان شناسی شده است. این ...

ادامه نوشته »

تاب آوری_۲

دانلود انواع تحقیق و فایل

تاب آوری_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تاب آوری_۲      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۷  صفحه     تعاریف تاب آوریتاب آوری که در لاتین به آن «رزیلنسی» اطلاق می¬گردد، در فرهنگ لغات به خاصیت ارتجاعی، فنری ...

ادامه نوشته »

تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن

دانلود انواع تحقیق و فایل

تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۶۹  صفحه مبانی نظری سازه تاب آوریدر اینجا به شناسایی عاملی می ...

ادامه نوشته »

تاب آوری

دانلود انواع تحقیق و فایل

تاب آوری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تابآوری    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۷  صفحه   مبانی نظری تاب آوریاز نظر تاریخی، علوم رفتاری و اجتماعی برای مطالعه انسان و رشد اجتماعی، یک رویکرد مشکل نگر را دنبال ...

ادامه نوشته »