خانه / بهداشت و سلامت (صفحه 3)

بهداشت و سلامت

درمان فراشناخت

دانلود انواع تحقیق و فایل

درمان فراشناخت ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان فراشناخت      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۶    صفحه       درمان فراشناختاختلال بدشکلی بدن و فراشناختفراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرآیند شناختی که در آن ...

ادامه نوشته »

درمان شناختی و رفتاری

دانلود انواع تحقیق و فایل

درمان شناختی و رفتاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان شناختی و رفتاری      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۲  صفحه     درمان شناختی- رفتاری اصطلاح رفتار درمانی شناختی ، نخستین بار در ادبیات علمی میانه‌ی دهه ...

ادامه نوشته »

درگیری تحصیلی والدین با دانش آموزان

دانلود انواع تحقیق و فایل

درگیری تحصیلی والدین با دانش آموزان ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و …  درباره درگیری تحصیلی والدین با دانش آموزان    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۵   صفحه   درگیری والدین در امور تحصیلینقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان صاحب نظران تعلیم ...

ادامه نوشته »

درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس

دانلود انواع تحقیق و فایل

درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۷۱   صفحه       مدیریت گروهی استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری در مورد درمان‌های کار آمددر ...

ادامه نوشته »

درسی فرهنگ ایثار و شهادت

دانلود انواع تحقیق و فایل

درسی فرهنگ ایثار و شهادت ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره درسی فرهنگ ایثار و شهادت    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۷۷   صفحه   مفهوم شناسی ایثار و شهادتدر تلاش براى مفهوم شناسی ایثار و شهادت، عنایت به دو ...

ادامه نوشته »

درباره هوش هیجانی

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره هوش هیجانی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره هوش هیجانی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۶   صفحه     هوش هیجانی:تعریف هوش هیجانی: در سالهای اخیر، مفهوم سازیهای مختلفی از هوش هیجانی ارائه شده است که برخی ...

ادامه نوشته »

درباره کیفیت زندگی و مدل های آن

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره کیفیت زندگی و مدل های آن ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره کیفیت زندگی و مدل های آن      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۲    صفحه     مبانی نظریکیفیت زندگینخستین پژوهش‌ها در زمینه کیفیت زندگی به کمپل، ...

ادامه نوشته »

درباره کیفیت زندگی کاری

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره کیفیت زندگی کاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره کیفیت زندگی کاری    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴   صفحه       کیفیت زندگی کاریکیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه ابداع شد و بر ...

ادامه نوشته »

کیفیت زندگی کاری

دانلود انواع تحقیق و فایل

کیفیت زندگی کاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره شناخت رفتاری درمانی زوج ها    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴   صفحه     کیفیت زندگی کاریکیفیت زندگی کاری ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه ابداع شد و بر ...

ادامه نوشته »

درباره کیفیت زندگی

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره کیفیت زندگی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره کیفیت زندگی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۰    صفحه     کیفیت زندگیسازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۰ این مفهوم را به این صورت تعریف کرده است:کیفیت زندگی، درک ...

ادامه نوشته »

درباره فرسودگی شغلی

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره فرسودگی شغلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره فرسودگی شغلی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۰   صفحه         فرسودگی شغلیفرسودگی شغلی،کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشار زا است و سندرمی است مرکب از ...

ادامه نوشته »

درباره شادکامی

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره شادکامی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره شادکامی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۰   صفحه     شادکامیشادمانی، ذهن متفکرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است. هرچند که فقط در سال¬های اخیر است که ...

ادامه نوشته »

رفتار رانندگی

دانلود انواع تحقیق و فایل

رفتار رانندگی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره رفتار رانندگیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۰   صفحه     رفتار رانندگی: امروزه یکى از مولفه هاى اساسى در تقویت توسعه پایدار مساله ى ارتقاء سلامت جامعه مى باشد. چرا که محور ...

ادامه نوشته »

درباره رضایت شغلی

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره رضایت شغلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره رضایت شغلیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۷   صفحهرضایت شغلی اغلب گفته می‌شود که «کارمند خوشحال یک کارمند کارا است» و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود. اهمیت رضایت شغلی ...

ادامه نوشته »

تمرین و فعالیت بدنی

دانلود انواع تحقیق و فایل

تمرین و فعالیت بدنی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تمرین و فعالیت بدنیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۴   صفحه    ۲-۱٫ تمرین و فعالیت بدنی۲-۴-۱٫ مفهوم تمرین و فعالیت بدنیتمرین بدنی یا نرمش هر نوع فعالیت بدنی است که ...

ادامه نوشته »

درباره تعهد سازمانی

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره تعهد سازمانی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تعهد سازمانیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۹   صفحهتعهد سازمانی کسی که از شغل خود راضی باشد ، مسلم است آن را دوست دارد و در مقابل سختی های آن تحمل بیشتری ...

ادامه نوشته »

درباره انواع سازگاری

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره انواع سازگاری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره انواع سازگاریپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۲ صفحه    سازگاریسازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر اظهار می دارد ، در ...

ادامه نوشته »

درباره باورهای مرتبط با مواد مخدر

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره باورهای مرتبط با مواد مخدر ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره باورهای مرتبط با مواد مخدرپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۶  صفحه    مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدرتعریف باور واژه «Belief» در فارسی به باور، عقیده، ...

ادامه نوشته »

درباره اختلال های تنظیم هیجان

دانلود انواع تحقیق و فایل

درباره اختلال های تنظیم هیجان ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره اختلال های تنظیم هیجانپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۶   صفحه      اختلال¬های تنظیم هیجانیمقدمه یکی از موضوعاتی که در طی دو دهه¬ی گذشته تلاش و توجهات تجربی و ...

ادامه نوشته »

خوش بینی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خوش بینی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خوش بینیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۲    صفحه      تاریخچه خوش بینی تا پایان دهه ی ۱۹۷۰ خوش بین یک کمبود روانی و نشانه ی ناپختگی یا ضعف منش تلقی می ...

ادامه نوشته »

خودکارآمدی_۲

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودکارآمدی_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خود کارآمدیپیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۱۴  صفحه      مفهوم خود کارآمدی:عوامل زیادی بر موفقیت افراد در زندگی موثر است.خود کار آمدی به عنوان یک عامل شناختی می تواند به افراد کمک ...

ادامه نوشته »

خودکارآمدی عمومی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودکارآمدی عمومی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودکارآمدی عمومی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۵   صفحه     خودکارآمدی عمومی یکی از ویژگیهای شخصیتی که بندورا به تبین آن پرداخته است مفهوم خودکارآمدی و یا توانایی ادراک شده ...

ادامه نوشته »

خودکارآمدی تحصیلی_۲

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودکارآمدی تحصیلی_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودکارآمدی تحصیلی_۲  پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۵  صفحه     خودکارآمدی میزان پیشرفت تحصیلی، شاخص موفقیت در فعالیت های علمی و آموزشگاهی است که از مهمترین عوامل موثر انگیزشی و شناختی ...

ادامه نوشته »

خودکارآمدی تحصیلی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودکارآمدی تحصیلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودکارآمدی تحصیلی  پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۲  صفحه   خودکارآمدی خودکارآمدی به درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی هایی برای انجام فعالیت های خاص می باشد و به ...

ادامه نوشته »

خودکارآمدی اجتماعی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودکارآمدی اجتماعی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودکارآمدی اجتماعی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۷  صفحه     خودکارآمدی اجتماعیاجتماعات امروزی تحت تأثیر تغییرات سریع تکنولوژیکی، اجتماعی ‌و انفجار اطلاعات قرار دارند. این تغییرات لزوماً جدید نیستند، ولی ...

ادامه نوشته »

خودکارآمدی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودکارآمدی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودکارآمدی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۰  صفحه     خودکارآمدی خودکارآمدی، به عنوان یک مفهوم از مفاهیم یادگیری اجتماعی، اولین بار در سال ۱۹۹۷توسط بندورا مطرح شد(آلتو وهمکاران ، ۱۹۹۷، ص۵۱). ...

ادامه نوشته »

خودتنظیمی یا خود نظم دهی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودتنظیمی یا خود نظم دهی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودتنظیمی یا خود نظم دهی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۰   صفحه   خودتنظیمی:در رویکردهای شناختی- رفتاری، تاکید بر ترغیب دانش‌آموزان به وارسی، اداره و تنظیم‌کردن رفتار ...

ادامه نوشته »

خودپنداره تحصیلی_۲

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودپنداره تحصیلی_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودپنداره تحصیلی_۲      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۷   صفحه       خودپنداره تحصیلیخودمفاهیم و تعاریف خود: در سخنان روزمره کاربردی گسترده از ترکیباتی که با واژه خود همراه هستند ...

ادامه نوشته »

خودپنداره تحصیلی

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودپنداره تحصیلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودپنداره تحصیلی      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۱  صفحه   خود، خودپنداره، خود آرمانی جرسیلد پدیده خود را چنین تعریف می‌کند: خود، مجموعه‌ای از افکار و عواطف است که سبب ...

ادامه نوشته »

خودپنداره

دانلود انواع تحقیق و فایل

خودپنداره ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره خودپنداره    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۸   صفحه   خودپندارههر فرد در ذهن خود، تصویری از خویشتن دارد، به عبارت دیگر؛ ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را خودپنداره یا خود انگاره ...

ادامه نوشته »