خانه / بهداشت و سلامت (پەڕە 10)

بهداشت و سلامت

تاب آوری_۳

دانلود

تاب آوری_۳ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تاب آوری_۳      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۷  صفحه   تاب آوریسال هاست که تاب آوری به عنوان یک استعاره تأثیرگذار از علوم طبیعی وارد روان شناسی شده است. این …

بیشتر بخوانید »

تاب آوری_۲

دانلود

تاب آوری_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تاب آوری_۲      پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۷  صفحه     تعاریف تاب آوریتاب آوری که در لاتین به آن «رزیلنسی» اطلاق می¬گردد، در فرهنگ لغات به خاصیت ارتجاعی، فنری …

بیشتر بخوانید »

تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن

دانلود

تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تاب آوری در روانشناسی و مولفه های آن    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۶۹  صفحه مبانی نظری سازه تاب آوریدر اینجا به شناسایی عاملی می …

بیشتر بخوانید »

تاب آوری

دانلود

تاب آوری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره تابآوری    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۷  صفحه   مبانی نظری تاب آوریاز نظر تاریخی، علوم رفتاری و اجتماعی برای مطالعه انسان و رشد اجتماعی، یک رویکرد مشکل نگر را دنبال …

بیشتر بخوانید »

پیشرفت درسی و تحصیلی

دانلود

پیشرفت درسی و تحصیلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پیشرفت درسی و تحصیلی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۰ صفحه   پیشرفت درسیمفهوم پیشرفت درسی جوانب مختلفی دارد که رابطه بسیاری با شخصیت دانش‌آموزان کم سن دارد؛ حس …

بیشتر بخوانید »

پیشرفت تحصیلی_۶

دانلود

پیشرفت تحصیلی_۶ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پیشرفت تحصیلی_۶    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۳ صفحه پیشرفت تحصیلیپیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام …

بیشتر بخوانید »

پیشرفت تحصیلی_۵

دانلود

پیشرفت تحصیلی_۵ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پیشرفت تحصیلی_۵    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۴ صفحه   پیشرفت تحصیلیعملکرد تحصیلیمتخصصین تعلیم و تربیت در تلاش برای ارائه روش های مناسب و مفید جهت استفاده بهینه از فرصتها و …

بیشتر بخوانید »

پیشرفت تحصیلی_۳

دانلود

پیشرفت تحصیلی_۳ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پیشرفت تحصیلی_۳    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۳ صفحه   پیشرفت تحصیلی مفهوم عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی به معنای توانایی دانش‎آموزان در پاسخ دهی به مسائل مربوط به موضوع یا موضوعات …

بیشتر بخوانید »

پیشرفت تحصیلی_۴

دانلود

پیشرفت تحصیلی_۴ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پیشرفت تحصیلی_۴    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۰ صفحه     پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی محصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش وفعالیت¬های تربیتی انجام می¬گیرد (گیج و …

بیشتر بخوانید »

پیشرفت تحصیلی_۲

دانلود

پیشرفت تحصیلی_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پیشرفت تحصیلی_۲    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۶ صفحه پیشرفت تحصیلی:یکی از عاملهای بسیار مهم در تکوین شخصیت نوجوان و جوان مدرسه می باشد. مدرسه بعد از خانواده مهمترین نقش را …

بیشتر بخوانید »

پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی

دانلود

پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۱ صفحه عملکرد تحصیلیمفهوم عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی به معنای توانایی دانش‎آموزان در پاسخ دهی به مسائل مربوط …

بیشتر بخوانید »

پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود

پنج عامل بزرگ شخصیت ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پنج عامل بزرگ شخصیت    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۸ صفحه پنج عامل بزرگ شخصیتریشه‏های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت نقطه ابتدایی برای طبقه‏بندی صفات، کلمات زبان …

بیشتر بخوانید »

پرخاشگری_۳

دانلود

پرخاشگری_۳ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پرخاشگری_۳    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۰ صفحهپرخاشگریپرخاشگری در روان شناسی رفتاری تعریف شده است که قصد آزار و آسیب رساندن به شخصی دیگر، خود یا اشیاء باشد. در تعریف سنتی پرخاشگری …

بیشتر بخوانید »

پرخاشگری_۲

دانلود

پرخاشگری_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پرخاشگری_۲  پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۵۸ صفحه پرخاشگریبوشمن و آندرسون (۲۰۰۲) اصطلاح پرخاشگری را به عنوان یک رفتار هدفمند که به قصد آسیب زدن به دیگران صورت می گیرد تعریف کرده اند …

بیشتر بخوانید »

پرخاشگری

دانلود

پرخاشگری ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره پرخاشگری  پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۴۶ صفحه پرخاشگریتعریف پرخاشگری پرخاشگری، معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که هدف از آن، صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به شخص دیگر، یا نابود کردن دارایی …

بیشتر بخوانید »

بیماری های قلبی

دانلود

بیماری های قلبی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره بیماری های قلبی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۷ صفحه مبانی نظری تحقیقبیماری قلبیبیماری قلبی منجر به مشکلات تندرستی در افراد می شود. در طول یکسال ۴۲ درصد از زنان …

بیشتر بخوانید »

بیش از حد از موبایل

دانلود

بیش از حد از موبایل ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره بیش از حد از موبایل    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۳۶ صفحه استفاده مفرط از تلفن همراهتاریخچه تلفن همراه:از دهه ۱۹۶۰ تفکر مستقل سازی تلفن، از حالت ثابت …

بیشتر بخوانید »

بی ثباتی ازدواج و احتمال طلاق

دانلود

بی ثباتی ازدواج و احتمال طلاق ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره بی ثباتی ازدواج و احتمال طلاق    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۹ صفحه     بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق ازدواج یک پیمان مقدس است که …

بیشتر بخوانید »

بهزیستی روانشناختی_۲

دانلود

بهزیستی روانشناختی_۲ ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره بهزیستی روانشناختی_۲    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۹ صفحه بهزیستی روان شناختی کیفیت زندگی مطلوب، همواره آرزوی بشر بوده و هست. در ابتدا رفاه و طول عمر بیشتر، معنی کیفیت زندگی …

بیشتر بخوانید »

بهزیستی روانشناختی

دانلود

بهزیستی روانشناختی ادبیات نظری و ادبیات پیشینه پژوهشمشاوره، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و … درباره بهزیستی روانشناختی    پیشینه داخلی و خارجی:داردمنابع فارسی:داردمنابع لاتین:داردنوع فایل:Word قابل ویرایشتعداد صفحه:۲۸ صفحه   مفهوم بهزیستی روانشناختی:در بطن جنبش نوین روان شناختی مثبت نگر بسیاری از پژوهشگران برجسته بر لزوم در نظر گرفتن جنبه های …

بیشتر بخوانید »