خانه / اخبار / تیتر امروز روزنامه ها (صفحه 4)

تیتر امروز روزنامه ها

تقویم تاریخ – ۱۰ تیر

تقویم تاریخ – ۱۰ تیر ۴۲۵پیش از میلاد:تا اول ژوئیه سال ۴۲۵ پیش از میلاد، دیگر برحکمران ایرانی مصر مسلم شده بود که آتنی ها بار دیگر به تحریک مصریان بر ضد امپراتوری ایران دست زده بودند. مصریان در یکصدمین سال حکومت ایرانیان بر آنان، در پرداخت مالیات به حکمران ...

ادامه نوشته »

تقویم تاریخ – ۹ تیر

تقویم تاریخ – ۹ تیر ۱۹۱۶م:سی ام ژوئن ۱۹۱۶ (نهم تیرماه و در جریان جنگ جهانی اول) نیروهای انگلیسی (عمدتا هندی) به فرماندهی ژنرال «پرسی سایکس (که برای ما تاریخ هم نوشت و دهها سال، حتی در دانشکده های ما به دانشجویان تلقین می شد که به کتاب او استناد ...

ادامه نوشته »

تقویم تاریخ – ۱۱ تیر

تقویم تاریخ – ۱۱ تیر   ۱۰۳۰م:یک ماه پس از این که مسعود غزنوی برادرش محمد را کور کرد تا بدون داشتن رقیب و با خاطری آسوده برجای پدر (محمود غزنوی) بنشیند، در قلمرو غزنویان ـ ایران خاوری آن زمان (افغانستان و پاکستان کنونی) ـ میان مردم دو دستگی بروز ...

ادامه نوشته »

تقویم تاریخ – ۱۲ تیر

تقویم تاریخ – ۱۲ تیر ۴۶۰پیش ازمیلاد:سوم ژوئیه سال ۴۶۰ پیش از میلاد، آتنی ها که چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگانی را روانه این کشور کردند تا مصریان را بر ضد ایرانیان بشورانند. ایران نیروی قابل ملاحظه ای در مصر مستقر کرده بود و همین نیروی عظیم ...

ادامه نوشته »