خانه / اخبار / تازه های تقویم تاریخ

تازه های تقویم تاریخ

تقویم سال ۱۳۹۷

تقویم سال 1397

تقویم سال ۱۳۹۷ مناسبتهای سال ۱۳۹۷   لحظه تحویل سال ۱۳۹۷ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران بنا بر اعلام شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه روز سه شنبه ۲۹ اسفند هجری شمسی مطابق ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری …

بیشتر بخوانید »

تقویم تاریخ – ۱۰ تیر

تقویم تاریخ – ۱۰ تیر ۴۲۵پیش از میلاد:تا اول ژوئیه سال ۴۲۵ پیش از میلاد، دیگر برحکمران ایرانی مصر مسلم شده بود که آتنی ها بار دیگر به تحریک مصریان بر ضد امپراتوری ایران دست زده بودند. مصریان در یکصدمین سال حکومت ایرانیان بر آنان، در پرداخت مالیات به حکمران …

بیشتر بخوانید »

تقویم تاریخ – ۹ تیر

تقویم تاریخ – ۹ تیر ۱۹۱۶م:سی ام ژوئن ۱۹۱۶ (نهم تیرماه و در جریان جنگ جهانی اول) نیروهای انگلیسی (عمدتا هندی) به فرماندهی ژنرال «پرسی سایکس (که برای ما تاریخ هم نوشت و دهها سال، حتی در دانشکده های ما به دانشجویان تلقین می شد که به کتاب او استناد …

بیشتر بخوانید »

تقویم تاریخ – ۱۱ تیر

تقویم تاریخ – ۱۱ تیر   ۱۰۳۰م:یک ماه پس از این که مسعود غزنوی برادرش محمد را کور کرد تا بدون داشتن رقیب و با خاطری آسوده برجای پدر (محمود غزنوی) بنشیند، در قلمرو غزنویان ـ ایران خاوری آن زمان (افغانستان و پاکستان کنونی) ـ میان مردم دو دستگی بروز …

بیشتر بخوانید »

تقویم تاریخ – ۱۲ تیر

تقویم تاریخ – ۱۲ تیر ۴۶۰پیش ازمیلاد:سوم ژوئیه سال ۴۶۰ پیش از میلاد، آتنی ها که چشم طمع به ثروت مصر دوخته بودند ناوگانی را روانه این کشور کردند تا مصریان را بر ضد ایرانیان بشورانند. ایران نیروی قابل ملاحظه ای در مصر مستقر کرده بود و همین نیروی عظیم …

بیشتر بخوانید »

تقویم تاریخ – ۱۳ تیر

تقویم تاریخ – ۱۳ تیر ۴۸۹پیش ازمیلاد:۴ ژوئیه سال ۴۸۹ پیش از میلاد داریوش بزرگ – شاه شاهان – که بر تمرکز امور و ایرانی بودن هر کار تعصب می ورزید و پیدایش ناسیونالیسم نیرومند ایرانی را به او نسبت می دهند تصمیم گرفت که قلمرو ایران به ۳۰ ایالت …

بیشتر بخوانید »