خانه / M REZAEI (صفحه 4)

M REZAEI

به بیان روایات،نوروز و عید زمانی خواهد بود که انسان به فطرت حقیقی خود بازگردد، بر همین اساس از هرچه در ایام نوروز که مطابق با معنی نوروز بودن باشد در دین حمایت خواهد شد ولی اسراف،تجمل نگری،به بطالت گذشتن اوقات،تفکیک نکردن بین لذت های باطل و حقیقی و … ...

ادامه نوشته »

حیاء و حیات

حیاء،برگرفته از ریشه حیات بوده و شاید نظر بدین جنبه داشته که حیاء از اساسی ترین مؤلفه های حفظ حیات فرد در جنبه های روانی و روحی است. از این روی بوده که در روایات دینی،حیاء به عنوان پوشش انسان معرفی شده که همواره نقش مصونیتی را برای انسان به ...

ادامه نوشته »

فضای مجازی در ایام نوروز

در زمانی که فضای مجازی قلوب را از فضای حقیقی دور ساخته و به جای حقیقت وهم را در حیات انسان جایگزین نموده ،نوروز می تواند فرصتی برتر برای دور شدن از این فضای مهاجم بود و باری دیگر با چشیدن شیرینی بودن در کنار یکدیگر،قلب را فارغ از سیاهی ...

ادامه نوشته »

تحویل سال در مناطق جنوب

شاید برخی انها را مرده پنداشته و گذراندن تحویل سال خود را در جوار ایشان،نوعی مرده پرستی تلقی کنند،اما قلب مالامال از ایمان به خوبی،میل وجود خویش را به بارگاه نور آنها دریافته و در لحظات شروع سال،منزل و ملجأی جز کربلای جنوب را نمی یابند…

ادامه نوشته »

فصل خانه تکانی

خانه تکانی دلم را پیش از خانه تکانی خانه ام شروع می نمایم؛چراکه دلم اولین منزل وجودم بوده و تا زمانی که دلم گرفتار زنگار و فرسودگی باشد،وجودم را سرشار از کهنگی می بینم و لحظات لذت شان را گویا از وجودم سلب نموده اند…پس با نام او و برای ...

ادامه نوشته »

تجدید بیرون همگام با نو شدن درون!

پوشش که زینت وجودی انسان است،با بهار تجدید می شود،چراکه آراستگی بیرون زمینه ساز آراستگی درون خواهد بود، اما با شروع سالی جدید اگر درون آراستگی و تجدید لازم را به دست نیاورده باشد،روان انسان از آراستگی خود لذت لازم را نخواهد برد؛چراکه فطرت انسانی هر تجدیدی را نمی پسندد ...

ادامه نوشته »

ربیع انسان ها

دانلود انواع تحقیق و فایل

او ربیع انسان هاست و قلبی که به محبت او آمیخته شود دیگر خواب و مماتی نخواهد داشت.سلام بر او نیز،وجود را مالامال از ایمان و حیات خواهد نمود؛«السلام علیک یا ربیع الانام».از این روی بدون او،بهار،بهار نخواهد بود و سال جدید از نو بودن عاری خواهد بود؛«سال ها نونشده ...

ادامه نوشته »

بهار تام در عصر ظهور

بهار در روایات به لحظات ممات و حیات زمین تشبیه گشته بدینسان که هر سال همانند حیات انسانی،مثال وار، زمین پس از ممات و فرو رفتن در خواب،به حیات و دگرگونی رسیده و تمام استعدادهای زمین رو به شکوفایی می گراید، عصر ظهور تنها زمانی بوده که حیات زمین نیز ...

ادامه نوشته »

بهار زمین و بهار قلوب

زمین بهاری داشته و بهار انسان ها به حیات قلوب آنها خواهد بود،با این تفاوت که زمین فصولی را بر خود می بیند و در وهله ای چشمان بشر نظاره گر حیات سبز اوست،اما خلیفه خداوند در هستی،دارای ظرفیت و استعدادی است که قلبی سرشار از بهار داشته و در ...

ادامه نوشته »

تصمیمی برای احسن الحال شدن

هرچند فرصت بسان ابری در حال گذر است،اما راه برای بازگشت به حقایق هیچ گاه بسته نشده و هرچند نگاهی گذرا به اوقات از دست رفته،یأسی را بر سراسر قلب حاکم خواهد نمود،ولی نظر به غفران و رحمت خداوند به همان میزان،قلب را مالامال از امید می نماید.با این نظر ...

ادامه نوشته »

عزمی عظیم در شروع سالی جدید

هرچند در سالی که گذشت لغزش هایی داشته ام و فرودهایم بیش از فراز و صعودهایم بوده ،اما خدای کریم با رحمت گسترده اش که از غضبش پیشی گرفته آنی دعوت خود را از من نگرفته و همواره صدای ملکوت او در فطرت من طنین انداز است،از این رو از ...

ادامه نوشته »

تحویل سال در مناطق جنوب

دانلود انواع تحقیق و فایل

شاید برخی انها را مرده پنداشته و گذراندن تحویل سال خود را در جوار ایشان،نوعی مرده پرستی تلقی کنند،اما قلب مالامال از ایمان به خوبی،میل وجود خویش را به بارگاه نور آنها دریافته و در لحظات شروع سال،منزل و ملجأی جز کربلای جنوب را نمی یابند…

ادامه نوشته »

فرصتی جدید برای برنامه ریزی

دانلود انواع تحقیق و فایل

ظاهر از روایات این بوده که انسان،شروع برنامه ریزی و توشه اندوزی هر ساله خود را باید مطابق با ایام قمری که مطابق با خلقت هستی و حقایق موجود در آن بوده قرار دهد،اما از طرفی مناسبت سال نوروزی با شروع بهار و همخوانی های هرچند اندک از این قبیل،می ...

ادامه نوشته »

محاسبه نوروزی

دانلود انواع تحقیق و فایل

در آستانه انتقال از زمانی به زمان بعد و آستانه ای که دوره ای جدید از زندگی انسان شروع خواهد شد، محاسبه آنچه از انسان در طول سالی که بر او گذشت،بیش از پیش احساس می شود.بر همین اساس بوده که امام بیان فرمودند؛«حاسبوا قبل ان تحاسبوا». مشاهده نوعی از ...

ادامه نوشته »

محیط زیست در ایام نوروز

دانلود انواع تحقیق و فایل

روایات انچنان به محیط پیراموین انسان اهتمام داشته که آلوده کننده آب را مورد لعن موجودات زنده در آب برشمرده و در مواطنی متعدد،حقوق مختلفی را برای حیات پیرامون انسان برشمرده،از این روی لازم است انسان در ایام نوروز و تفریحی خود بدین جهت اهتمام بیش از پیش داشته باشد.

ادامه نوشته »

زیارت برادران دینی در ایام نوروز

دانلود انواع تحقیق و فایل

در خصوص صله رحم که از لوازم معمول ایام نوروز بوده از طرفی می توان گفت که هرچند به سبب اقتضای معنی رحم،غیر از خویشان مشمول این امر مستحب نمی گردد،اما روایات از زاویه ای وسیع تر دیدار اخوان ایمانی را بیش از این امر مورد توجه قرار داده اند ...

ادامه نوشته »

تأثیرات مسافرت و سیر در زمین

دانلود انواع تحقیق و فایل

سیر در زمین و مشاهده گذر زمان و از دست رفتن فرصت ها از دیگر توصیه های دینی بوده که علاوه بر رقم زدن تفریح و لذت حلال مؤکد در متون دینی،موجبات بهره مند شدن و مغتن شمردن هرچه بیشتر زمان و طریق صحیح برنامه ریزی را برای انسان رقم ...

ادامه نوشته »

ظرفیت تسکین دهندگی طبیعت

دانلود انواع تحقیق و فایل

روایات دینی همواره برای ایجاد نشاط به مشاهده طبیعت فراخوانده اند،در این میان بهار نقش به سزایی را در برون رفت جامعه از بیماری های روانی خواهد داشت و استماع و مشاهده جلوه های طبیعت هم از جهت سیر روحی و تأثیرات روانی و حتی جسمی،شفای اثر بخشی جهت آلام ...

ادامه نوشته »

روایات نوروز

هرچند روایات نوروز را نتوان مورد قبول قرار داد و نسبت به محتوای خاص آنها تمکین داشت،لکن همین قدر می توان این مناسبت را غیر مغایر با اصول دینی تشیع برشمرد بلکه از طرفی می تواند حالت شکوفایی حیات مادی را طلیعه و مقدمه ای برای شکوفایی معنوی برشمرد و ...

ادامه نوشته »

شروع حیات طیبه با بهار

بهار،تقلیب و دگرگونی از عالم خواب به عالم حیات است،این شروعی دوباره برای به دست آوردن و ارمغان زدن حیاتی طیبه است که از خداوند در آغاز چنین طلیعه ای درخواست شده و بیان می شود؛ «یا مقلب القلوب…حول حالنا…»؛از این روی این دعا درخواست و تفائلی است برای همگام ...

ادامه نوشته »

تفاوت زن و مرد

به بیان مکرر ایات قران کریم تفاوتی از حیث وجودی و اصل شخصیتی بین زن و مرد چه در نزد خداوند،چه در خلقت و مجموع توانایی ها وجود ندارد و از انجا که هریک از انها مسئولیت خاص خود را بر عهده داشته،خداوند خصوصیات ظاهری متفاوتی در وجود انها قرار ...

ادامه نوشته »

امدادهای غیبی

بخشی از اعتقاد به غیب، مربوط به اعتقاد به امداد های غیبی الهی است. این امداد های الهی در طول تاریخ به بهترین نحو ممکن به کمک انسان ها آمده و آن ها را از زوال و نابودی، نجات داده است. از آیات قرآن به روشنی استفاده می شود که ...

ادامه نوشته »

صف بندی جهانی موجود

هدف هایی که در عالم دنبال می شود از این دو قطب خالی نیست؛یادر جهت ظلمات ویاهم مسیر هدف واقعی خلقت ودر راستای نور است،قرآن حزب های موجود در هستی رااز این دو گروه جدا نمی داند ؛حزب خدا وحزب شیطان…در طول تاریخ ودر جنگ همیشگی این دو حزب، گاهی ...

ادامه نوشته »

ایمان به غیب در فرهنگ غرب

درفرهنگ غربی ایمان به غیب امری سفیهانه خوانده تلقی می شود وضرورتی نیز برای ایمان به این امر احساس نمی کنند ،هر روش استدلالی که پایه ای محسوس نداشته باشد در فرهنگنامه ماتریالیسمی این نگرش جایی نخواهد داشت وبدون شک روابط نیز در همین چارچوب برنامه ریزی می شود. در ...

ادامه نوشته »

تقسیم بندی علماء اهل سنت

خلافت امام علی

از منظری می توان علماء عامه را نسبت به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت به چند گروه تقسیم نمود؛گروه اول کسانی هستند که علم تعصب برافراشته و فضایل ایشان که شیوع یافته و غیر قابل انکار است را کتمان می نمایند،قسم دوم از انها کسانی هستند که شیوه معتدل ...

ادامه نوشته »

معرفی اهل بیت

مقصود از اهل بیت، فرزندان، ذریه و داماد پیامبر خدا (ص) یعنی حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و یازده امام از نسل آن دو است.به دلیل تأکیدات زیادی که از جانب نبی اکرم در خصوص اهل بیت ایشان وارد شده است و از طرفی نه این ...

ادامه نوشته »

اینده نگری دینی

طبق صریح بیانات ائمه اطهار دین دار حقیقی انسانی است که علاوه بر برنامه ریزی برای اخرت خود،برنامه ریزی جامعی برای دنیای خود داشته باشد،برنامه ای که فردا،ماه،سال و سال های اینده او را مشخص کند و به نحوی زندگی کند که گویا فردا می خواهد از دنیا برود(کنایه از ...

ادامه نوشته »