خانه / M REZAEI (صفحه 12)

M REZAEI

تفاوت زن و مرد

به بیان مکرر ایات قران کریم تفاوتی از حیث وجودی و اصل شخصیتی بین زن و مرد چه در نزد خداوند،چه در خلقت و مجموع توانایی ها وجود ندارد و از انجا که هریک از انها مسئولیت خاص خود را بر عهده داشته،خداوند خصوصیات ظاهری متفاوتی در وجود انها قرار ...

ادامه نوشته »

امدادهای غیبی

بخشی از اعتقاد به غیب، مربوط به اعتقاد به امداد های غیبی الهی است. این امداد های الهی در طول تاریخ به بهترین نحو ممکن به کمک انسان ها آمده و آن ها را از زوال و نابودی، نجات داده است. از آیات قرآن به روشنی استفاده می شود که ...

ادامه نوشته »

صف بندی جهانی موجود

هدف هایی که در عالم دنبال می شود از این دو قطب خالی نیست؛یادر جهت ظلمات ویاهم مسیر هدف واقعی خلقت ودر راستای نور است،قرآن حزب های موجود در هستی رااز این دو گروه جدا نمی داند ؛حزب خدا وحزب شیطان…در طول تاریخ ودر جنگ همیشگی این دو حزب، گاهی ...

ادامه نوشته »

ایمان به غیب در فرهنگ غرب

درفرهنگ غربی ایمان به غیب امری سفیهانه خوانده تلقی می شود وضرورتی نیز برای ایمان به این امر احساس نمی کنند ،هر روش استدلالی که پایه ای محسوس نداشته باشد در فرهنگنامه ماتریالیسمی این نگرش جایی نخواهد داشت وبدون شک روابط نیز در همین چارچوب برنامه ریزی می شود. در ...

ادامه نوشته »

تقسیم بندی علماء اهل سنت

خلافت امام علی

از منظری می توان علماء عامه را نسبت به جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت به چند گروه تقسیم نمود؛گروه اول کسانی هستند که علم تعصب برافراشته و فضایل ایشان که شیوع یافته و غیر قابل انکار است را کتمان می نمایند،قسم دوم از انها کسانی هستند که شیوه معتدل ...

ادامه نوشته »

معرفی اهل بیت

مقصود از اهل بیت، فرزندان، ذریه و داماد پیامبر خدا (ص) یعنی حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و یازده امام از نسل آن دو است.به دلیل تأکیدات زیادی که از جانب نبی اکرم در خصوص اهل بیت ایشان وارد شده است و از طرفی نه این ...

ادامه نوشته »

اینده نگری دینی

طبق صریح بیانات ائمه اطهار دین دار حقیقی انسانی است که علاوه بر برنامه ریزی برای اخرت خود،برنامه ریزی جامعی برای دنیای خود داشته باشد،برنامه ای که فردا،ماه،سال و سال های اینده او را مشخص کند و به نحوی زندگی کند که گویا فردا می خواهد از دنیا برود(کنایه از ...

ادامه نوشته »