خانه / تاریخ و فرهنگ / دانلود کتاب از فروغ‌السلطنه تا انیس‌الدوله pdf

دانلود کتاب از فروغ‌السلطنه تا انیس‌الدوله pdf

دانلود کتاب از فروغ‌السلطنه تا انیس‌الدوله pdf

دانلود کتاب از فروغ‌السلطنه تا انیس‌الدوله pdf

در این کتاب(از فروغ السلطنه تا انیس الدوله) سرنوشت زنان حرمسرای ناصرالدین شاه،از فروغ السلطنه تا انیس الدوله بازگو می شود،همچنین مخاطبان با اتفاقات و اوضاع و احوال دربار در آن عهد آشنا می شوند.(از فروغ السلطنه تا انیس الدوله) کتاب در ۲۹فصل فراهم آمده که برخی اااز آن ها بدین قرار اااست: -نظریه ها و قضاوت ها درباره ناصرالدین شاه -حرمسرا،هم و اندوه ناصرالدین شاه رااا برپایی می داد.(از فروغ السلطنه تا انیس الدوله) -پنج زن نخستین ناصرالدین شاه…