خانه / سایر محصولات / دانلود کتاب در رویای بابل pdf

دانلود کتاب در رویای بابل pdf

دانلود کتاب دررویای بابل pdf

دانلود کتاب دررویای بابل pdf

داستان(دررویای بابل)در مورد یک کارآگاه خصوصی فقیر و ناموفق است که پس از مدتها مجدد یک مشتری پیدا کرده است .(دررویای بابل) ااین کارآگاه درر رویاهای خود درر شهر بابل قدیم به به اتفاق دختری به اسم نعنا-دیرت ماجراهای مختلفی راا پشت راز می گذارد و ااز بخت بد خود درر تمام نقاط مهم زندگیش به ااین رویا فرو رفته و راز رشته امور راا ااز دست می دهد . درر ااین کتاب یک روز ااز زندگی این کارآگاه راا دنبال می نماییم . کارآگاهی که در حین حل چیستان یک دفعه به…