خانه / سایر رشته های علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی / دانلود کتاب در هوای اشراق اشو ۳۶۵ مدی‌تیشن روزانه

دانلود کتاب در هوای اشراق اشو ۳۶۵ مدی‌تیشن روزانه

دانلود کتاب در هوای اشراق اشو

دانلود کتاب در هوای اشراق اشو

معرفی کتاب:در هوای اشراق اشوکتاب شامل آموزه هایی اشو درباره مدی تیشن و آرامش ذهنی است که در قالب ۳۶۵ عنوان تدوین شده است. کتاب در هوای اشراق نشانگر جوهر این آگاهی است که گسترده ی وسیعی از سنت های معنوی و فلسفی را با داده های علم و روانشناسی امروزی به هم می آمیزد. این کتاب الهام بخش ، امکان زندگی در این مکان و این لحظه را به خواننده می بخشد و او را ترغیب می کند شیوه ای از بودن را در پیش گیرد که جسم، ذهن و روح را یکپارچه و هماهنگ می سازد. مطالب این…