خانه / فلسفه / دانلود کتاب سخن عاشق pdf

دانلود کتاب سخن عاشق pdf

دانلود کتاب سخن عاشق pdf

دانلود کتاب سخن عاشق pdf

معرفی کتاب:(سخن عاشق)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
کتاب سخن عاشق نوشته ی رولان بارت و ترجمه ی پیام یزدانجو است.(سخن عاشق)در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: سخن عاشق سخنی از فرط انفرادی است. این کلام شاید بر زبان هزاران تن جاری باشد،(سخن عاشق)اما هیچ کس بقای آن را تضمین نکرده،(سخن عاشق)این سخنی است که زبان های پیرامون ما آن را یکسر وانهاده اند، سخنی نه تنها گسسته از قدرت، که در ضمن گسسته از ساز و کارهای آن (علوم، فنون و هنرها). کلام عاشق جذاب…