خانه / سایر رشته های علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی / دانلود کتاب زن بر سریر قدرت pdf

دانلود کتاب زن بر سریر قدرت pdf

کتاب زن بر سریر قدرت

کتاب زن بر سریر قدرت

کتاب علمی و پژوهشی ، زن بر سریر قدرت
بررسی پژوهشی در خصوص جایگاه زن در اجتماع ، سیاست ، اقتصاد در تاریخ ملل.
نوشته محمود طلوعی .
۳۷۸ صفحه…