خانه / سایر رشته های علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی / دانلود کتاب کوزه ای از آب بخر ۷درس زندگی از مثنوی معنوی pdf

دانلود کتاب کوزه ای از آب بخر ۷درس زندگی از مثنوی معنوی pdf

دانلود کتاب کوزه ای از آب بخر 7درس زندگی از مثنوی معنوی pdf

دانلود کتاب کوزه ای از آب بخر ۷درس زندگی از مثنوی معنوی pdf

نگاهی است روان‌شناسانه به کتاب مثنوی معنوی مولاناگر بریزی بحر را در کوزه ای
چند گنجد ؟ سرنوشت یک روزه ای
مثنوی مولانا جلال الدین بلخی از دو نگرش قابل درنگ است. یکتا از جنبه استفاده از قصه و استعاره برای انتقال پیام و دیگری از جنبه نگرش مولانا به عالم و انسان. جنبه نخست،مایه غنی است برای روان درمانگرانی که قصد دارند با رویکرد ساختارگرایی، داستان درمانی و میلتون مدل به پیشه روان درمانی بپردازند و جنبه دوم بهانه ای است برای بحث های فلسفی…