خانه / داستان / دانلود رایگان کتاب دختری با ریسمان نقره ای pdf

دانلود رایگان کتاب دختری با ریسمان نقره ای pdf

دانلود رایگان کتاب دختری با ریسمان نقره ای pdf

دانلود رایگان کتاب دختری با ریسمان نقره ای pdf

معرفی کتاب:(دختری با ریسمان نقره ای)
کتاب(دختری با ریسمان نقره ای) به زبان ساده تألیف شده است و رعایت کامل تمام اصول سرگذشت نویسی …قصه روایت کامل یک زندگیست …رشد …تغییرات …عشق …الهام از اسطوره ها …وجود ورجاوند دختری با ریسمان نقره ای …(دختری با ریسمان نقره ای)موضوع:فرهادبه به اتفاق خانواده‌اش برای تفریح به باغی می‌رود. او اثناء بازی در باغ مردی را می‌بیند که در حال نقاشی است و از همان‌جا حیات هنری‌اش آغاز می‌شود. هرر…