دانلود کتاب ژاک و اربابش

دانلود کتاب ژاک و اربابش

دانلود کتاب ژاک و اربابش

ژاک و اربابش

نویسنده: میلان کوندرا (ترجمه فروغ پوریاوری)
توضیحاتی کوتاه در مورد کتاب:
ژاک و اربابش نمایش نامه ای در ۳ پرده است . ژاک و اربابش در سفری هستند که مقصد این سفر معلوم نیست و به گفته ای استعاره از سفر زندگی می باشد . در این سفر ژاک و اربابش از ماجراهای عاشقانه خود و خیانت های همراه با این عشق ها سخن می گویند . ژاک که با ژوستین معشوقه دوستش هم بستر شده و اربابش نیز به همین شیوه مورد خیانت صمیمی ترین دوستش قرار گرفته است . در طول راه ،…