خانه / طنز و سرگرمی / معما و تست هوش / تست هوش های تصویری با جواب (۲)

تست هوش های تصویری با جواب (۲)


تست هوش های تصویری با جواب (۲)

تست هوش شماره ۱ ) 

 

تست هوش تصویری جدید

 

مجموع زاویه های داخلی یک چند ضلعی به جز یکی از زاویه ها ۱۱۱۰ درجه است.

زاویه ای را که کنار گذاشته ایم چند درجه است ؟

این سوال دو جواب دارد.

 

تست هوش شماره ۲ ) 

 

تست هوش های تصویری با جواب

 

شکل بالا را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید!

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ تست هوش : 

تست هوش شماره ۱ ) 

150

راه حل:

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی برابر است با ۱۸۰ ضرب در تعداد اضلاع منهای۲ 

2 تا از کوچکترین مضارب ۱۸۰ که از ۱۱۱۰ بزرگتر باشد:

۱) (۹-۲)*۱۸۰=۱۲۶۰

=> x=1260-1110=150

 

تست هوش شماره ۲ ) 

به این شکل به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود.

 

تست هوش تصویری با پاسخ

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته