خانه / مذهبی / پاورپوینت”دروغ” ۳۰ اسلاید

پاورپوینت”دروغ” ۳۰ اسلاید

پاورپوینت”دروغ” ۳۰ اسلاید

تعریف

اقسام دروغ

دروغ از منظر آیات

دروغ از منظر روایات

قبح عقلی دروغ

موارد جواز دروغ

ریشه های درونی  دروغ

پیامدهای دنیوی و اخروی دروغ

راه درمان

تصویری از فایل پاورپوینت

® هر انسانی از این که به او دروغ گفته شود ناخشنود می گردد.

® این ناراحتی و بیزاری از سرشت پاک بشری حاصل می شود.

® دروغ انحراف از صراط مستقیم فطرت و خلقت است.

® دروغگویی ریشه ی فضیلت  و سجایای انسانی را می سوزاند.

® دروغگویی امنیت اخلاقی و قضایی و اقتصادی را متزلزل می کند.

® دروغگویی مردم را نسبت به یکدیگر بدبین می کند .

® دروغگویی موجب سلب  اعتماد است.

و…..