خانه / طنز و سرگرمی / معما و تست هوش / تست هوش ریاضی عدد مجهول را پیدا کنید

تست هوش ریاضی عدد مجهول را پیدا کنید


تست هوش ریاضی عدد مجهول را پیدا کنید

عدد مجهول را پیدا کنید.

 

تست هوش تصویری با جواب

 

تست هوش ریاضی عدد مجهول را پیدا کنید:

(۴*۲)+۷=۱۵

(۷*۲)+۱۵=۲۹

(۱۵*۲)+۲۹=۵۹

(۲۹*۲)+۵۹=۱۱۷

(۵۹*۲)+۱۱۷=۲۳۵

(۱۱۷*۲)+۲۳۵=۴۶۹

بنابر این جواب صحیح ۴۶۹ می‌باشد.

 

تست هوش ریاضی عدد مجهول

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته