خانه / اخبار / اخبار گوناگون / حمله گروهی شیرها به رزافه مادر و فرزندش/ تصاویر

حمله گروهی شیرها به رزافه مادر و فرزندش/ تصاویر


حمله گروهی شیرها به رزافه مادر و فرزندش/ تصاویر

  

در حمله شیرها به زرافه مادر و فرزندش در پارک ماسایی مارا کنیا رزافه جوان توسط شیرها شکار شد.

 

"

 

"

 

"

 

"

 

"

 

"

 

"

 

"

 

"

 

 

 خبرآنلاین