خانه / عمومی و آزاد / دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرشتگان pdf

دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرشتگان pdf

دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرشتگان pdf

دانلود رایگان کتاب آشنایی با فرشتگان pdf

معرفی کتاب:(آشنایی با فرشتگان)
توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده
(آشنایی با فرشتگان)شما هم اکنون فرشته حراست در ساحل خویش دارید, این فرشتگان موجوداتی ناب از نور الهی هستید که کاملا قابل اطمینان بوده و می خواهند در همگی جنبه های زندگیتان شما را مدد کنند, واژه فرشته در لاتین به معنی پیام آور خداست و فرشتگان همانند مامورین پست الهی, پیام رسان پیامهای خالق و آفریده هستند.(آشنایی با فرشتگان)
فرشتگان به همه اانسانهاا بدون قید و شررط عشق می…