خانه / کلیپ ها / جزوه مباحث جاری درحسابداری

جزوه مباحث جاری درحسابداری

جزوه مباحث جاری درحسابداری

جزوه مباحث جاری درحسابداری
به تعداد ۳۲ صفحه pdf
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان
و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

آنچه در این جزوه خواهید خواند :
حسابداری قرار داد های پیمانکاری
روش های شناخت درآمد در موسسات پیمانکار
روش درصد پیشرفت کار
روش کار تکمیل شده
مراحل اجرای طرح پیمانکاری
عملیات حسابداری واگذاری عملیات به پیمانکار
دریافت ضمانت نامه ی شرکت در مناقصه
ثبت انعقاد قراداد
ثبت ابطال ضمانت نامه ی شرکت در…