خانه / گزارش تخصصی / گزارش تخصصی : حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

گزارش تخصصی : حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

گزارش تخصصی : حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

گزارش-تخصصی--حل-مشکل-افسردگی-یکی-از-دانش-آموزان-(به-علت-فوت-پدر)-با-راه-حل-های-مناسبفرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۱۹ صفحه

فهرست مطالب

چکیده ۳

نکات کلیدی : ۳

مقدمه (بیان مساله ) ۴

ارزیابی از وضع موجود ۵

اهداف گزارش تخصصی : ۶

هدف اصلی : ۶

اهداف جزئی: ۶

مقایسه با شاخص : ۶

جمع آوری اطلاعات ۶

– ۱ مشاهده ۷

– ۲ صحبت خصوصی با دانش آموز ۸

-۳وضعیت خانوادگی ۸

-۴ نظر همکاران ۸

– ۵ ارتباط با خانواده ۹

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰

انتخاب راه حل موقتی ۱۱

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن ۱۲

ارزیابی بعد از اجرای طرح ۱۵

نقاط قوت اجرای طرح ۱۶

نقط ضعف اجرای طرح : .. ۱۷

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی ۱۷

پیشنهادها ۱۷

منابع ۱۸

چکیده

تفاوت عمده ی همه ی مکتب های مادی با ادیان الهی در نوع نگرش آنها به انسان و ابعاد وجودی اوست. و هر کدام از آنها برنامه ها و سیاست های خود را بر اساس برداشت خود از ماهیت انسان طراحی می کنند. وقتی انسان را موجودی فراتر از جسم و ماده بدانیم و اعتقاد داشته باشیم که انسان نه تنها اشرف مخلوقات بلکه هدف و غایت کل هستی بر محور انسان می چرخد تا انسان به کمال برسد، بررسی مسائل او دیگر تنها در بعد مادیات نیست.

فلسفه آموزش و پرورش نیز تربیت و هدایت انسان است. به عبارت دیگر وظیفه اصلی نظام تربیتی ایجاد زمینه ی مناسب برای توسعه انسانی است. چرا که انسان محور توسعه است. انسان توسعه یافته باید از لحاظ جسمانی سالم و از نظر روحی و روانی وضعیت مطلوبی داشته باشد.

متن گزارش تخصصی زیر مربوط به یک نفر از دانش آموزان یتیم است که محرومیت او از نعمت پدر موجب افسردگی در او شده و علاوه بر آنکه وضعیت روحی او تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته وضعیت درسی و ایجاد رابطه با کلاس، معلم و مدرسه را نیز در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. لذا از نظر پژوهشی قابل تأمل و بررسی است. در جریان بررسی و پیگیری این مشکل پس از تشخیص مسئله تلاش شده است ضمن استفاده از کتاب های مرتبط با موضوع استفاده از نظر همکاران و کادر آموزشی، تربیتی و پرورشی مدرسه و همچنین درگیر کردن دانش آموز مورد نظر با فعالیت گروهی و فردی و با اجرای طرح هایی به حل مسئله پرداخته شود.

دانلود فایل