خانه / کلیپ ها / پاورپوینت "چگونه باید دید؟ ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات " در ۹۲ اسلاید

پاورپوینت "چگونه باید دید؟ ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات " در ۹۲ اسلاید

پاورپوینت "چگونه باید دید؟ ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات " در 92 اسلاید

پاورپوینت "چگونه باید دید؟ ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات " در ۹۲ اسلاید

به شما امکان می دهد که هر فرآیندی را در جریان حرکت شناسایی کرده و از میان ریخت و پاش هایسازمان بیرون بکشید و آنگاه جریان کاملی از ارزشها بر مبنای اصول تولید ناب به وجود آورید .نقشه برداری جریان مواد و اطلاعات
برای نشان دادن وضع فعلی و آینده و یا موقعیتهای « ایده آل » در فرآیند توسعه طرحهای اجرایی برای پیاده سازیسیستم های تولیدناب
توجه به استمرار جریان تولید ، اتلاف زدایی و افزایش ارزش
 
این ابزار کمک می کند تا بیش از یک فرآیند…