خانه / مذهبی / عقاید / امامت / مهدویت / یاران خاص امام زمان
کد مطلب:11397

یاران خاص امام زمان

ظهور بنابر ادله قطعی مدینه فاضله ایست که خداوند برای عالم در نظر گرفته و همه انبیای الهی در سیری تدریجی این رسالت را بر عهده داشتند که در میان اقوام خود از این واقعه مهم و امام عصر سخن بگویند.همه این برنامه ریزی طولانی مدت که گستره ابتدا تا انتهای خلقت را تحت پوشش خود قرار داده به سبب تغییرات گسترده ایست که با ظهور در عالم پدیدار می شود و در این راستا طبق روایات نیاز به ۳۱۳فرمانده است که مطیع محض و دارای شناخت کامل به مقام امام عصر بوده تا جایی که به سبب ایمانشان ذره ای در طول حیات خود از انتظار ایشان غافل نشده اند و هیچ اعتراضی به رفتار و تصمیمات امام ندارند.افرادی که بتوانند مانند اصحاب عاشورا تمامی هستی،فکر و عمل خود را وقف امام خود نمایند محدودند تا جایی که برهه های گسسته و دارای فاصله ای از هستی شاهد این افراد بوده؛اصحاب کهف،مالک اشتر و…
لذا در امر ظهور عالم انتظار ۳۱۳انسان کامل از جمیع ابعاد را می کشد.

ارسال به هم میهنهم میهن

درباره ی M REZAEI