خانه / طنز و سرگرمی / معما و تست هوش / کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (۳)

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (۳)


کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (۳)

 کلمات پنهان در عکس

 

تست هوش تصویری سخت

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ تست هوش کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید:

 

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

۱٫ Book

2. Story

3. Pages

4. Read

5. Novel

6. Words 

 

کلمات پنهان شده در تصویر

۱٫ Net

2. Penalty

3. Goal

4. Ball

5. Kick

6. Pass

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته