خانه / طنز و سرگرمی / معما و تست هوش / کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (۲)

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (۲)


کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (۲)

 شماره ۱)

 

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری جدید

تست هوش تصویری جدید

شماره ۲)

 

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری جدید

 کلمه پنهان به انگلیسی

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ تست هوش کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید :

شماره ۱)

 

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری جدید

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

 

1. Garden

2. Bloom

3. Farm

4. Seed

5. Dig

 

شماره ۲)

 

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری جدید

کلمات پنهان در تصویر

۱٫ Color

2. Tarp

3. Bucket

4. Paint

5. Roller

6. Brush 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته