خانه / مدیریت / پرسشنامه مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس درس (لیف و همکاران، ۲۰۰۲)

پرسشنامه مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس درس (لیف و همکاران، ۲۰۰۲)

پرسشنامه مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس درس (لیف و همکاران، 2002)

پرسشنامه مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس درس (لیف و همکاران، ۲۰۰۲)

دانلود پرسشنامه استاندارد مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس درس (لیف و همکاران، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…
 
توضیح :
 
نسخه تغییر یافته چک لیست مشاهده معلم از رفتار انطباقی در کلاس درس از ۲۱ گویه تشکیل شده است که ۷ گویه آن مشکلات توجه، ۹ گویه رفتار مخرب و ۵ گویه رفتار جامعه پسندانه را می سنجد. به هر گویه در یک طیف لیکرت ۶ درجه­ ای (هرگز تا همیشه) پاسخ داده می ­شد….