خانه / مدیریت / پایان نامه ارشد تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی

پایان نامه ارشد تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی

پایان نامه ارشد تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی

پایان نامه ارشد تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی

تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی مورد مطالعه: معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازیچکیده
در عصر دانایی محوری،‌ سرمایه انسانی به یکی از مهم ترین سرمایه های ارزشمند و ارزش آفرین سازمان های پیشرو تبدیل شده است. چنین سازمان هایی تلاش می کنند برای حفظ جایگاه رقابتی خود پوسته سرمایه های انسانی خود را توسعه دهند. یکی از روش های موثر در این زمینه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان است. در این راستا پژوهش حاضر به این…

درباره‌ی محمد باقر