خانه / مدیریت / پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در بانک پارسیان

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در بانک پارسیان

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در بانک پارسیان

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در بانک پارسیان

چکیدهبازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و کسب و کاری کهبازارگراییاش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید . بازارگرایی، فرهنگیسازمانی است که با حداکثر کارا یی و اثربخشی، رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برایمشتریان و در نتیجه عم لکرد برتر مستمر برای کسب و کار فراهم می کند . بازارگرایی نه تنهابرای خارج از سازمان، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه دربازارهای بین المللی و جهانی…

درباره‌ی محمد باقر